Del 1: Projekt inom Microsoft Dynamics NAV – Förstudien | Orango

Del 1: Projekt inom Microsoft Dynamics NAV – Förstudien

Orangos framgångar kan bland annat förklaras av vår väl genomarbetade metodik. I denna tredelade serie av blogginlägg kan ni läsa om Orangos metodik och hur vi genomför projekt i praktiken. Denna första del handlar om det inledande arbetet, även kallat förstudien. Del två kommer att behandla hur vi genomför och kvalitetssäkrar projekt och i den sista delen kommer ni att få läsa ett referenscase.

Bild Systemförslag 500Px

Metodik på Orango

Några av svårigheterna med att leda och genomföra projekt är att det ena projektet inte är det andra likt samt att våra kunders verksamheter är så unika att man inte kan utgå från en standardiserad metodik. Med hjälp av Orangos lyckade metodik kan vi på ett strukturerat sätt planera och genomföra projekt. Vår metodik inom affärsområdet Microsoft Dynamics NAV grundar sig på Sure Step som är Microsofts metodik på hur man implementerar affärssystem som vi har vidareutvecklat och anpassat för att bättre kunna möta våra kunders verksamheter och behov.

Förstudiens syfte

Det inledande arbetet i projekt kallar vi på Orango för förstudie eller analys och omfattningen skiljer sig alltid från gång till gång. Syftet med förstudien är att på ett strukturerat vis kartlägga företagets unika processer. På så sätt lär vi känna kunden direkt och får en djup förståelse för deras verksamhet och unika behov.

Resultatet av en förstudie

Utkomsten av förstudiearbetet är alltid två dokument som levereras till kunden: systemförslaget och projektförslaget. Dessa två dokument ligger sedan till grund för vidare arbete med projektet. Systemförslaget beskriver funktionaliteten i Microsoft Dynamics NAV och hur systemet övergripande skulle kunna stödja företagets processer, alltifrån standardiserade processer till de mer komplexa som gör kundens verksamhet unik. Vi ger i detta dokument förslag på lösningar och krav på vidare fördjupning. Projektförslaget redogör för hur projektet för att införa systemet som beskrivet i systemförslaget kan genomföras med fokus på projektets faser, projektorganisationen samt projektets omfattning.

Genom att våra konsulter lägger ner tid och arbete på att göra ett grundligt förarbete kvalitetssäkrar vi arbetet genom projektets alla faser. Ytterligare en fördel för kunden är att vi kan hålla utlovade leveranstider eftersom vi i projektförslaget redan har analyserat projektets omfattning och satt upp en tidplan. Hur vi genomför lyckade projekt mer i detalj läser ni i nästa del av denna bloggserie!