Därför ska du uppgradera till BizTalk Server 2020 | Orango

Därför ska du uppgradera till BizTalk Server 2020

Nyligen släppte Microsoft den elfte versionen av sin trotjänare BizTalk Server. Joakim Wadskog, integrationsarkitekt på Orango berättar om nyheterna i BizTalk Server 2020, om hur du kan tänka kring en eventuell uppgradering och om hur tjänsten kan hjälpa din organisation med de integrationsutmaningar som finns i er vardag.

Biztalk server 2020 logo

I dagens komplexa miljö, där många företag använder en rad tjänster och system både i molnet och i den egna serverhallen, blir det hybrida scenariot allt viktigare. Långt ifrån alla företag kan eller vill flytta till molnet fullt ut, men genom hybrida scenarion kan resan göras successivt. Utmaningen är att få de olika systemen och tjänsterna att prata med varandra och för många företag heter lösningen BizTalk Server.

Microsoft BizTalk Server är världens mest spridda integrationsplattform med över 12 000 kunder i hela världen. Plattformen är uppbyggd kring en mängd adaptrar som låter olika system tala med varandra och beskrivs ofta som en hubb mellan dina legacy-applikationer och den moderna världen.

- BizTalk Server är kittet som binder ihop on-prem och molnet och låter dig plocka det bästa från båda världar. Den senaste versionen har blivit en komplett verktygslåda för alla dina integrationsbehov, säger Joakim Wadskog, integrationsarkitekt på Orango.

Utökat stöd för Azure Integration Services

Joakim har arbetat med plattformen sedan starten och har sett hur systemet utvecklats. Den senaste versionen lägger till flera nya funktioner för att stödja hybrida integrationsbehov, bland annat nya och utökade adaptrar mot Microsoft Azure Integration Services.

- I BizTalk Server 2020 har det tillkommit adaptrar för Event Hub, Blob Storage samt uppdateringar för adaptrarna Logic Apps, Service Bus. Nytt är även adaptrar till Office 365. Det innebär att du kan skapa automatiserade flöden som involverar e-post, kalender och kontakter. Med de färdiga konnektorerna till Azure är bara fantasin som sätter gränserna för vad du kan göra.

En annan nyhet är möjligheten att publicera endpoints från en orkestrering via Azure API Management.

- Det innebär att ditt företag kan göra sina API:er tillgängliga externt och internt på ett kontrollerat sätt samt skapa olika arbetsflöden efter ditt företags olika behov. Det kan till exempel användas för att automatiskt skapa en inköpsorder om en vara inte finns i lager, eller för att få in en order i affärssystemet, berättar Joakim.

Många av funktionerna har tidigare dykt upp i Feature Packs till Enterprise-versionen av Microsoft BizTalk Server 2016. Andra funktioner, som möjligheten att gå in i en audit log och se vem som har gjort vad, har bara varit tillgängliga via tredjepartsprogram.

Support i ytterligare tio år

Även om den nya funktionaliteten i BizTalk Server 2020 på egen hand kan göra det värt att uppgradera finns det ytterligare en viktig anledning, nämligen att stödet är på väg att försvinna från många äldre versioner.

- Att det nu har kommit en ny version innebär att Microsoft tar på sig ansvaret för systemet i ytterligare tio år – fem år med ordinarie support och fem års utökad. Du är också framtidssäkrad i och med att det körs på Microsofts senaste plattformar.

Hur går en uppgradering till?

Tumregeln är att en uppgradering till BizTalk Server 2020 blir mer komplicerad ju äldre version du har idag. Om du idag använder BizTalk Server 2010 behöver du till exempel uppgradera källkoden i två steg.

- Det är fullt möjligt att uppgradera den befintliga plattformen, men det är ingenting vi rekommenderar. Ofta är det en bättre lösning att sätta upp en helt ny miljö och flytta över integrationerna en i taget med hjälp av Microsofts migreringsverktyg, säger Joakim.

Idag står många företag och väger mellan att uppgradera till senaste BizTalk Server och att migrera till molnet. I de fallen tycker Joakim det är läge att ta hjälp av Orango.

- Vi utgår från vår Connect-modell, ser över de specifika önskemål som finns och tar det därifrån. Om det finns en strategi som säger att företaget ska vara i molnet om tre år finns det ingen anledning att uppgradera. Då ska vi kanske flytta integrationerna till molnet istället. Det finns också möjligheten att drifta BizTalk Server 2020 som en virtuell maskin i Azure, vilket kan vara ett alternativ för företag som bestämt sig för att stänga ner de egna servrarna.

Vill du veta mer om hur integrationsplattformen Microsoft BizTalk Server 2020 kan ge dig rätt stöd i din digitala transformationsresa? Kontakta gärna mig!

Joakim Wadskog 1
Joakim Wadskog
Telefonnummer: 0723-51 50 01