Därför behöver du en relevant försäljningsstrategi | Orango

Därför behöver tillverkande företag en relevant försäljningsstrategi

Det här blogginlägget är skrivet av en kollega från vårt holländska systerföretag CRM Partners – Part of Fellowmind. Du kan läsa mer om honom i slutet av inlägget.

För att vinna nya kunder och behålla befintliga kunder måste tillverkarna skapa en verkligt ”relevant” försäljningsupplevelse. Men vad betyder det exakt? Och hur kan tillverkande företag 'walk the talk' med en verkligt relevant, kundfokuserad strategi för försäljning? I den här artikeln vill vi visa hur du kan göra dina försäljningsaktiviteter mer relevanta och effektivare.

Why manufacturing companies need bg

Köpbeslut blir alltmer komplexa

För att ha ett relevant förhållningssätt till försäljning är det viktigt att förstå hur dina kunder fattar ett köpbeslut. Tidigare var köpbeslut ofta en ganska enkel, linjär process som endast involverade ett fåtal beslutsfattare. Idag är beslutsfattande enheter generellt mycket större och mer varierade. Många olika intressenter är involverade och spänner många gånger över flera nivåer i en företagsledning. Var och en av dessa individer har specifika behov och triggers som måste mötas.

Vad detta betyder för tillverkande företag är att din försäljningsmetod måste vara lika varierad. Det börjar med att förstå vad som får varje beslutsfattare att ta beslut. Du riktar dig inte längre mot bara en typ av köpare. Ditt företag kommer att behöva utveckla säljaktiverande innehåll som riktar sig till flera köpare i ett enda företag. Vilka är deras behov och förväntningar när det gäller produkt, kommunikation, service och långsiktiga utsikter? Genom att identifiera och fokusera på dessa ämnen är ditt säljteam redan på väg mot att erbjuda en relevant försäljningsupplevelse.

Att vara relevant är inte detsamma som att vara snäll

Framgångsrika företag bryr sig om sina kunders framgång. De fokuserar på utmärkt kundsupport och att bygga långsiktiga, förtroendebaserade partnerskap. Människors färdigheter är en viktig tillgång för att skapa värdefulla kundrelationer. Det råder ingen tvekan om det: du måste vara snäll mot dina kunder. Men att vara relevant är mer än så.

En relevant säljmetod innebär att man tar itu med sina kunders problem och tänker tillsammans med dem för att hitta de bästa lösningarna för deras individuella behov. Det betyder också att man löser potentiella problem innan de uppstår. Framför allt handlar det om att sätta dig i dina potentiella köpares skor och förutsäga hur din produkt passar in i deras affärssucces nu och i framtiden.

Digitala försäljningsverktyg hjälper dig att uppnå relevans

Är du intresserad av att göra ditt tillverkningsföretags försäljningsmetod mer relevant? I så fall är digitala verktyg en användbar resurs. Digitaliserade säljteam använder företagets CRM som en personlig säljassistent. Ditt CRM-system innehåller värdefull information om tidigare interaktioner med dina kunder, vilket ger dig en djupare förståelse för vem du har att göra med. Med dessa insikter kan du anpassa ditt tillvägagångssätt och visa dina kunder att du arbetar proaktivt vid deras sida för att tillgodose deras unika behov.

Genom att fullt ut mobilisera ditt företags CRM som säljverktyg kan ditt säljteam förstå de utmaningar dina kunder står inför och identifiera relevanta försäljningsargument. Till och med något så enkelt som att ställa in periodiska påminnelser i ditt CRM för att checka in hos kunderna gör ett starkt intryck och håller ditt företag 'top of mind' bland köpare. Det ger ditt företag en möjlighet att genom proaktiva försäljningsmetoder överträffa kundernas förväntningar, vilket är ett verkligt tecken på relevans.

Personlig relevans innebär att du fokuserar på människor

Att använda digitala verktyg är viktigt för att upprätthålla en relevant försäljningsstrategi. När allt kommer omkring behöver du massor av bakgrundsdata och automatiserade processer för att effektivt hantera kundrelationer. Kom bara ihåg att framför allt så är det verkliga människor som finns bakom alla interaktioner och siffror i ditt CRM-system.

Människor älskar att göra affärer med människor. Varje person i din organisation som träffar kunder, oavsett om de jobbar med försäljning eller support, bör i första hand fokusera på den erfarenhet och de insikter de får från sina möten kunder. När dessa insikter delas internt, kommer ditt säljteam att stå bättre rustat för att erbjuda en relevant försäljningsupplevelse, eftersom de utgår från kundens behov och förväntningar från början.

Om författaren

Niels Waslander arbetar som Business Consultant på vårt holländska systerföretag CRM Partners. Niels är en expert inom försäljning och arbetar med många tillverkande företag för att hjälpa dem transformera sin försäljning.

Niels waslander website
Niels Waslander