Därför är processautomation en förutsättning för effektivare… | Orango

Därför är processautomation en förutsättning för effektivare tillverkning

Att arbeta effektivt med kundorderstyrd tillverkning handlar om att få till vältrimmade flöden för hela tillverkningsprocessen. Från att säkerställa smidiga orderflöden, produktionsplanering och att på förhand kunna ge ett korrekt leveransdatum till att leva upp till det som utlovats och leverera rätt vara till rätt beställare, i rätt tid. Att skapa effektiva flöden med manuell hantering i varje led är en hisnande utmaning. Därför väljer allt fler företag att dra nytta av processautomation för hela eller delar av tillverkningsprocessen.

Process Automation

Automatisering av produktionsflöden är inget nytt, snarare något tillverkande företag har hållit på med i många år. Ändå finns det otroligt mycket kvar att göra. Den moderna tekniken erbjuder många nya möjligheter att skapa effektiva supply chain management-processer end-to-end, från ritning och order till leverans.

Här följer några konkreta exempel på hur tillverkningsindustrin kan dra fördel av automatisering för att effektivisera arbetet.

1 – Kundorderstyrd produktionsplanering

Den som köper en bil nöjer sig förmodligen med att få besked om vilken vecka den kommer levereras. Köper du ett kök är läget ett helt annat. För att kunna boka hantverkare som ska ta emot och montera det nya köket när det levereras gäller det att veta exakt vilken dag och tid det kommer finnas på plats. Svaret beror på ledtiden för produktionen, som i sin tur påverkas av kapaciteten i fabrik och tillgången på råmaterial, men även transporten. Utmaningen förstärks av att produktionsplaneringen av det nya köket inte kan börja förrän beställningen är formellt lagd. Vad händer om någon annan hinner lägga sin beställning före och den produktionskapacitet som var en förutsättning för det utlovade leveransdatumet försvinner?

På manuell väg är pusslet näst intill omöjligt att hantera. Med integrerade system och automatisering sköts hela flödet utan manuell handpåläggning. Produktionsplaneringen görs per automatik och baserat på den information som finns samlad kan systemet avgöra vad som kommer kunna levereras och till vilket datum.

2 – En tillverkningsprocess, många olika varumärken

Ett annat exempel är tillverkningsföretaget som producerar produkter till 20 olika varumärken, alla från samma fabrik. Produktionen är oberoende av vilket varumärke det i slutändan gäller. Här är utmaningen att proaktivt avgöra hur kapaciteten ska fördelas mellan olika varumärken för att därefter kunna fylla produktionskapaciteten för respektive varumärke, per automatik och utan handpåläggning från produktionsenheten. I många företag är produktionsplaneringen idag höljt i dunkel för varumärket och därmed också för en slutkund.

Väl fungerande processer med processautomation skapar mervärde både för den producerande enheten och för varumärket. För den producerande enheten är lösningen en möjlighet att skapa en första automatiserad gate till planeringen i en produktion för olika varumärken. Varumärket drar fördel av ökad transparens, med full insyn om och när varje order kan produceras och levereras.

3 – Lageroptimering med hjälp av lärande system

Ett tredje område som har mycket att vinna på automatisering är lagerplaneringen. Att på mänsklig väg avgöra när det är dags att fylla på lagret och med vilka komponenter eller material har historiskt varit en stor utmaning.

Idag finns det goda möjligheter att automatisera även den här typen av flöden och låta affärssystemet själv avgöra när det är dags att fylla på lagren och skicka beställningar per automatik. Med hjälp av machine learning kan automatiserade och lärande flöden sättas upp så att algoritmer styr hur till exempel en viss artikel eller tjänst ska hanteras i processen.

Den som tidigare haft rollen som lagerplanerare med ansvar för att efter eget huvud lösa planeringspusslet får nu en mer proaktiv roll som ”lager-controller”.

I förlängningen är det fullt möjligt att ta stöd av ett självlärande affärssystem för att fatta strategiska beslut om vilka komponenter och material som ska köpas in mot order och vad som bör lagerhållas. Allt för att maximera effektiviteten i produktionen och samtidigt optimera kostnaderna.

Första steget mot automatiserade produktionsflöden

Hur ser då vägen mot en mer automatiserad värdekedja ut? Nyckeln är att utgå från de befintliga processerna i företagets hela supply chain, från ritning och order till leverans. Genom att kartlägga var utmaningarna finns idag går det att identifiera de steg av processen som behöver automatiseras och därmed också identifiera vart det går att spara eller till och med tjäna pengar.

Nästa steg är att säkerställa att alla de olika affärs- och stödsystem som används i tillverkningsprocessens olika led kan kommunicera med varandra. Möjligheten att på teknisk väg integrera e-handelsplattformar, konfigurationslösningar, produktionsplanering, affärssystem och logistiklösningar så att de kan kommunicera med varandra är en lägger grunden för att processen ska fungera så smidigt som möjligt.

Idag finns stora möjligheter att automatisera delar av supply chain management-processen för att jobba smartare och mer effektivt med kundorderstyrd tillverkning. Vi på Orango har hjälpt tillverkande företag utveckla sina processer i över 20 år. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt för ditt företag? Hör av dig så berättar jag mer!

Johan Norell
Johan Norell
Telefonnummer: 0737-71 07 58

Lösningar med D365 Finance and Operations

  • Stiga Boll

    Stiga Sports

    D365 Finance and Operations

    Grossist & partihandel