"Där det händer, när det händer" | Orango

"Där det händer, när det händer"

Econova var i behov av administrativt systemstöd för hantering av inkommande och utgående gods på sina anläggningar runt om i Sverige. För att möta detta behov har Orango utvecklat en applikation för en mobil enhet som sitter i företagets hjullastare ute på anläggningarna. Föraren i hjullastaren kan hantera bokning av in- och utleveranser, samt utskrift av kvittenser/frakthandlingar utan att behöva lämna fordonet. Tidigare skrev föraren lappar som samlades in och registrerades i systemet i efterhand. Applikationen är ständigt uppkopplad mot affärssystemet BISON via 4G nätet och alla transaktioner sker i realtid.

Fordonsapp 1 528Px

Bakgrund

Econova är ett återvinnings- och trädgårdsföretag med ca 170 anställda och en omsättning på 700 MSEK. I koncernen ingår bland annat varumärkena Weibulls och Hammenhögs. Huvudkontoret finns i Åby utanför Norrköping. Econova har ett antal anläggningar runt om i Sverige där man hanterar stora volymer av skrymmande inkommande och utgående gods. Det är främst förarna av hjullastarna på respektive anläggning som ansvarar för återrapportering av in- och utleveranser och för att underlätta deras arbete behövdes en lösning där de direkt i sitt fordon kan återrapportera leveranser och skriva ut kvittenser/frakthandlingar.

Utmaning

Orangos uppdrag var att skapa en lösning där återrapportering av in- och utleveranser sker i realtid. Detta kräver ständig uppkoppling och effektiv kommunikation mellan affärssystem och applikation. Förutom att applikationen skulle kunna användas av hjullastarföraren som bokar av leveranser, krävdes också att den skulle fungera på andra enheter.

Lösning

Eftersom vi ville ha en effektiv utvecklingsprocess och en framtidssäker lösning valde vi att utveckla appen i HTML5-ramverket Sencha Touch. HTML5-appar kan användas på alla moderna enheter vare sig plattformen är desktop, mobil, platta eller tv-skärm. Applikationen är i första hand utvecklad för att användas på en läsplatta, men i och med valet av det här ramverket är det alltså även möjligt för back office att köra applikationen på t ex en desktop eller hybrid pc.

Funktion

Applikationen är i första hand utformad för att köra på en tålig läsplatta monterad i hjullastare. Fokus har lagts på användarvänlighet och tydlighet. Ett robust gränssnitt med stora tydliga knappar, där tanken är att applikationen stegvis ska guida användaren genom processen. Varje steg innebär endast ett fåtal val och/eller inmatningar. För att underlätta inmatning innehåller app:en egna tangentbord både för alfanumerisk och enbart numerisk inmatning. Det här är en lösning som har valts för att minimera antalet klick som användaren behöver göra vid varje inmatning och som dessutom gör applikationen oberoende av operativsystemet i detta avseende. Det sista steget i processen innebär att en kvittens skrivs ut. Utskriften genereras av BISON som skickar den vidare till den skrivare som är kopplad till respektive läsplatta.

Fordonsapp 2 528Px

Resultat och nytta

I och med införandet av denna applikation fångas affärstransaktionen upp direkt i Bison när den sker. På så sätt får Econova en mycket bättre översikt i realtid över hur deras affärer går samt en mycket bättre översikt kring uppföljning och deras möjligheter och utrymme att göra nya affärer. Dessutom underlättar applikationen avsevärt för användarna ute på anläggningarna då de kan sköta allt arbete inifrån sin arbetsplats, i detta fall deras hjullastare. Användarna får även en bättre översikt kring vilka in- respektive utleveranser som är bokade för perioden, vilket underlättar deras planering. Eftersom transaktionerna fångas direkt i affärssystemet och inte behöver registreras i efterhand, så undviks dubbelarbete, samtidigt som risken för att något ska glömmas bort minimeras. Det hela sammanfattas bäst med Econovas egen devis ”Där det händer, när det händer.”

Mer information:
Econova: http://www.econova.se
Sencha Touch: http://www.sencha.com/products/touch/ HTML5: http://www.html5rocks.com/en/