Checklista inför Brexit för ditt affärssystem | Orango

Checklista inför Brexit för ditt affärssystem

Storbritannien har lämnat EU och den ett år långa övergångsperioden löper ut den 31 december 2020. Det betyder att fr.o.m. 1 januari 2021 ska momsen för Storbritannien, med undantag för Nordirland, regleras som för vilket annat land utanför EU. Vi har gjort en sammanställning över vad du kan göra i affärssystemet Business Central / NAV för att förbereda dig på omställningen efter 31 december 2020.

Rocco dipoppa yx Dhne Wz3vk unsplash kopia

Så förbereder du dig för Brexit

För att ha så mycket klart som möjligt innan årsskiftet och få rätt på redovisningen behöver ni fakturera allt som går att fakturera innan den 31 december, samt bokföra inköp som är gjorda innan övergången.

Öppna inköpsordrar

Öppna inköpsordrar med leverans efter 31 december 2020 ska uppdateras till Rörelsebokföringsmall = Export och Moms rörelsebokföringsmall =Export.

Öppna försäljningsordrar

Öppna försäljningsordrar med leveransdatum efter 31 december 2020 ska uppdateras till Rörelsebokföringsmall= Export och Moms rörelsebokföringsmall =Export.

Efter övergångsperioden

Från den 1 januari 2021 är övergångsperioden för Brexit slut. Då gäller samma regler avseende moms för Storbritannien som för alla andra länder utanför EU. Med särskilt undantag för Nordirland.

Kunder

Alla kunder med landskod GB ska uppdateras till Rörelsebokföringsmall = Export och Moms rörelsebokföringsmall = Export. Om du har kunder i Nordirland byts deras landskod ut från GB till XI, då de undantas från de nya reglerna för Storbritannien.

Leverantörer

Alla leverantörer med landskod GB ska uppdateras till Rörelsebokföringsmall = Export och Moms rörelsebokföringsmall = Export. För kunder i Nordirland ska de få den nya landskoden XI, då de undantas från de nya reglerna.

Försäljning och inköp privatpersoner

Vid försäljning av varor från svenskt företag till privatperson i Storbritannien kommer det att från och med 1 januari räknas som export och ska inte längre ta svensk moms på försäljningen. Undantag gäller Nordirland där fortsatt reglerna om distanshandel inom EU tillämpas.

Om en vara transporteras från Storbritannien, förutom Nordirland, till en privatperson i Sverige efter övergångsperiodens slut ska importmoms tas ut.

Intrastat och periodisk sammanställning
(moms och kvartalsredovisning)

Försäljning till företag i Storbritannien ska inte längre redovisas i periodisk sammanställning efter övergångsperioden. För att undanta Storbritannien från periodisk sammanställning ska ni efter ni rapporterat sista perioden för 2020 gå till Länder/regioner och ta bort landskod GB under kolumnen EU-kod för land/region.

Likadant för redovisning av Intrastat inleveranser och utleveranser från/till GB där ni kan ta bort landskod från kolumnen Intrastatkod efter första periodens rapportering. Då en del inleveranser och utleveranser hör till övergångsperioden ska de med i intrastatrapporten.

Lander Regioner BC

Har ni handel med Nordirland, som undantas från Brexit, behöver ni skapa upp en egen landskod för dessa (landskod XI) och lägga på kundkort och leverantörskort samt läggas in under kolumnerna EU-kod för land/region samt Intrastat.

Sammanfattning inför Brexit med Business Central och Dynamics NAV

  • Kunder (företag) med landskod GB ska byta rörelsebokföringsmall från EU till Export.
  • Kunder (företag) med landskod GB ska byta Moms rörelsebokföringsmall från EU till Export.
  • Kunder (privatpersoner) med landskod GB ska byta rörelsebokföringsmall från Nationell till Export.
  • Kunder (privatpersoner) med landskod GB ska byta Moms rörelsebokföringsmall från Nationell till Export.
  • Leverantör med landskod GB ska byta rörelsebokföringsmall från EU till Export.
  • Leverantör med landskod GB ska byta Moms rörelsebokföringsmall från EU till Export.
  • Ändra under Länder/regioner och ta bort GB från EU-kod för land/region och Intrastat.
  • Se över om det finns kunder på Nordirland som ska undantas från ändringarna och få en egen landskod (XI).

  Vill du ha hjälp med att anpassa affärssystemet inför Brexit?

  Vi på Client Management står redo att hjälpa dig med ändringar du behöver göra. Kontakta mig direkt eller via support@orango.se så hjälper vi dig gärna!

  Anders Thunved Webb
  Anders Thunved
  Telefonnummer: 0760-00 66 71

  Lösningar med D365 Business Central/NAV

  • Smedbo

   Smedbo

   D365 Business Central/NAV

   Grossist & partihandel

  • Kund Dackforum

   Däckforum

   D365 Business Central/NAV

   Grossist & partihandel