Blinkfyrar optimerar lagerhanteringen med NAV och EazyStock | Orango

Blinkfyrar optimerar lagerhanteringen med NAV och EazyStock

Skånebaserade företaget Blinkfyrar erbjuder helhetslösningar för vägmärken, trafikavstängningsmaterial och trafiksäkerhetsutrustning till både offentlig sektor och privata entreprenörer runt om i Sverige. Med ett starkt fokus på innovativ produktutveckling och inte minst digitala lösningar föll det sig för ett par år sen naturligt att utforska möjligheterna med digitalisering även i den egna produktionen och lagerstyrningen.

Eazy Stock BC

Mattias Mäkelä, operations manager på Blinkfyrar, berättar hur man startade ett projekt med målet att få bättre kontroll på sin lagerhantering:

– Vi ville få bättre koll på våra lager, beställningspunkter, orderläggning, hantering och så vidare. Samtidigt ville vi minska det administrativa arbetet på lagret. Det handlade helt enkelt om att få bort pappershanteringen och digitalisera processerna så långt det var möjligt.

Smart lagerhantering frigör tid

Projektet för att utveckla och förbättra Blinkfyrars logistikflöden tog sin form i olika faser. I ett första steg digitaliserades företagets lagerhantering. Papper och penna byttes ut mot ett nytt mobilt WMS-system och handdatorer för att effektivisera arbetet på lagret. Med ett WMS-system fullt integrerat i företagets NAV-baserade affärssystem blev all data direkt tillgänglig för den personal som ansvarar för inleverans och plock, utan att först behöva skrivas ut på papper.

En annan nyckelkomponent i Blinkfyrars nya logistiklösning, vid sidan av NAV och det nya WMS-systemet från Tasklet, blev EazyStock, ett planeringsverktyg för lageroptimering och styrning. Genom ett nära samarbete mellan de olika systemleverantörerna och Orango som affärssystemintegratör drar Blinkfyrar idag fyll nytta av en komplett lösning. EazyStock ser till att rätt produkter, i rätt antal, finns i lager. WMS-lösningen säkerställer hög säkerhet och effektivitet i plock och inleveranser, och affärssystemet binder samman hela det digitala flödet från order, via produktion till utleverans.

Blinkfyrars inköpare och produktionsledning har i dag fullt stöd i det löpande arbetet med att avgöra vad som ska produceras, vad som ska tas från de egna lagren och vad som behöver beställas in utifrån. Stora delar av det som tidigare hanterades i pappersväg i form av produktionsritningar, försäljnings-, inköps- och produktionsordrar har ersatts av digitala flöden och i princip all avgörande information finns samlad i det NAV-baserade affärssystemet.

– För oss handlar smart lagerhantering om att frigöra tid till sånt som är viktigt. En av frågorna vi ställde oss i projektets början var om vi verkligen behövde bedöma varje enskild order på manuell väg, eller om det fanns systemstöd som kunde göra jobbet åt oss. Idag har personalen sluppit mycket administrativt arbete och kan fokusera på det som är viktigt, att följa upp leveranser och se till att allt fungerar som det ska i både våra in- och utflöden, förklarar Mattias.

Digitala flöden minskar risken av den mänskliga faktorn

Med över 5000 artiklar, en kombination av insatsprodukter till företagets tillverkning och produkter färdiga att levereras till kund, har möjligheterna till effektivisering varit stora. Idag sköts all lagerstyrning för Blinkfyrars fem olika svenska lager centralt, enligt Mattias Mäkelä en förutsättning för att man ska kunna jobba så smart och optimalt som möjligt.

Men alla produkter som säljs passerar inte Blinkfyrars egna lager. Istället skickas de direkt från underleverantör till slutkund. Även detta orderflöde är idag helt digitalt; när en order släpps från försäljningsorganisationen läggs den direkt på inköpsavdelningen för att godkännas och skickas till en leverantör.

Mattias vittnar om hur digitala flöden inte bara ökat effektiviteten utan också förbättrat informationssäkerheten:

– När någon på manuell väg ska knappa in data i ett system finns alltid en risk att någonting blir fel. Ju mer information som kan överföras mellan de olika stegen i processen per automatik, desto mindre är risken för fel på grund av den mänskliga faktorn.

Automatiserat beslutsstöd optimerar lagerhanteringen

Mattias menar att fördelarna med att ”digitalisera bort” påverkan från den mänskliga faktorn är stora även när det kommer att optimera lagerhanteringen:

– Utmaningen med att förlita sig på människor när det kommer till lageroptimering är att vi tenderar att vara känslostyrda. Den som ansvarar för att fylla på lagren tar gärna tar i lite extra för att säkra upp att lagret inte blir tomt. Men att ta in större lager än man i själva verket behöver kostar pengar. Då är det bättre att ta hjälp av tekniken för att optimera våra lagernivåer, så besluten tas på rationella grunder, baserat på data.

Idag drar till exempel Blinkfyrar nytta av prognosbaserade beställningar. Inköpsparametrar så som beställningspunkter och säkerhetslager uppdateras dagligen baserat på försäljningshistoriken från affärssystemet. En del av artiklarna beställs sedan automatiskt, medan andra först granskas och godkänns i ett inköpsförslag.

Förbättrat resultat genom hela kedjan

Själv förlitar sig Mattias Mäkelä och övriga personer i företagets ledning på den data som finns tillgänglig direkt i det ständigt uppdaterade affärssystemet och rapporter genererade ur EazyStock för att säkerställa att allt utvecklas som det ska. Data kopplat till Blinkfyrars tre nyckel-KPI:er lagernivå, omsättningshastighet och antalet leveranser i tid till kund analyseras och visualiseras löpande.

– Idag känner jag att vi har en lösning vi är nöjda med och som fungerar väldigt bra utifrån våra behov, inte bara för att effektivisera det dagliga arbetet utan också genom att vi hela tiden har tillgång till uppdaterad information direkt i våra system. Det är bara genom att mäta vi verkligen får koll på våra lager och kan se att våra satsningar ger resultat – och det gör de. Med det nya sättet att arbeta har vi kunnat förbättra lagerhanteringen och styrningen på alla viktiga punkter, avslutar Mattias.

Vill du förbättra er lagerhantering?

Om du vill veta mer om hur du kan öka kontrollen över ert lager, tveka inte att kontakta mig!

Medarbetare Mikael Mansson
Mikael Månsson
Telefonnummer: 0709-32 50 77

Lösningar med D365 Business Central/NAV

 • Smedbo

  Smedbo

  D365 Business Central/NAV

  Grossist & partihandel

 • Kund Dackforum

  Däckforum

  D365 Business Central/NAV

  Grossist & partihandel