Bison möjliggör effektivare administration hos Econova | Orango

Bison möjliggör effektivare administration hos Econova

Econova har under ett års tid drivit ett omfattande projekt för att effektivisera sina administrativa flöden inom affärsområdet Recycling. Syftet med projektet hos Econova har bland annat varit att snabbare få tillgång till korrekt information, få korrekta transportkostnader för sina affärer, förbättra uppföljning och kontroll på lagersaldo samt ge en ökad kunskapsnivå hos Econovas medarbetare.

Affärssystemet benämns ofta som ett företags hjärta som sköter merparten av dess administration. I ett projekt som syftar till effektivisering av verksamhetens administrativa flöden är det naturligt att affärssystemet får en central del. Så var även fallet i detta projekt och affärssystemet Bison har möjliggjort flera effektiviseringar för Econova.
ärssystemet>

Truckdator fångar transaktioner i realtid

I ett tidigare inlägg har vi berättat om ett truckdatorprojekt, vilket var ett av delprojekten för att nå en effektivare administration inom Econova. I korta drag kan personalen som sköter inleverans, tillverkning och utleverans på Econovas sajter runt om i Sverige i dag sköta allt sitt arbete från sin arbetsplats, nämligen inne i hytten på sin hjullastare. Samtidigt sker all registrering digitalt i realtid och tidigare manuellt extraarbete i form av noteringar med penna och papper har kunnat avskaffas. Mer om det projektet kan ni läsa om här.

Truckdator fångar transaktioner i realtid

I ett tidigare inlägg har vi berättat om ett truckdatorprojekt, vilket var ett av delprojekten för att nå en effektivare administration inom Econova. I korta drag kan personalen som sköter inleverans, tillverkning och utleverans på Econovas sajter runt om i Sverige i dag sköta allt sitt arbete från sin arbetsplats, nämligen inne i hytten på sin hjullastare. Samtidigt sker all registrering digitalt i realtid och tidigare manuellt extraarbete i form av noteringar med penna och papper har kunnat avskaffas. Mer om det projektet kan ni läsa om här.

Närmare samarbete med såväl kunder som leverantörer

I branschen kring återvinning och transport sker mycket av informationsutbytet i form av filer hämtade från olika leverantörers, transportörers och kunders portaler. Orango har utvecklat en avancerad motor för hantering av dessa filer där användaren enbart behöver ladda upp dem varpå Bison tolkar vad det är för typ av fil, kontrollerar så att innehållet är korrekt samt berättar för användaren vad som kommer att ske med transaktionen efter inläsning. Det som sker efter inläsning är att Bison matchar den externa informationen med befintlig data i affärssystemet och automatiskt skapar upp korrekta ordertransaktioner utefter ett regelverk.

– Vinsten med detta arbetssätt är stor. Det som tidigare upptog mycket tid för att först skapa order i affärssystemet och sedan matcha dessa med listor görs idag per automatik och går betydligt snabbare och sker med högre kvalitet, säger Jan-Åke Strålmark, projektledare på Econova.

Effektivare arbete med Bison

Sammanfattningsvis kan vi säga att projektet har varit lyckat både sett från vår sida som leverantör och ur Econovas perspektiv som kund. Econova har förbättrat sina administrativa processer och rutiner och kan i dag arbeta på ett mer effektivt sätt. Vi på Orango har återigen visat på styrkan med Bison – nämligen att det är ett kraftfullt affärssystem som möjliggör komplexa systemanpassningar för att möta bransch- och kundspecifika önskemål.