Bättre masterdatahantering med Microsoft Dynamics 365 for… | Orango

Bättre masterdatahantering med Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

Johan Falk är affärskonsult på Orango och har ett brinnande engagemang för att hjälpa tillverkande företag realisera fulla värdet av sin masterdata.

– Masterdatan är all den affärsinformation som är kärnan i företagets verksamhet. När kundernas förväntningar, konkurrensen och med det förändringstakten ökar blir det allt viktigare att ha koll på sin masterdata. Utan korrekt, uppdaterad masterdata är det omöjligt för företaget att fatta rätt affärsbeslut, att utveckla affären, anpassa erbjudandet efter nya kundbehov, korta tiden från kundbehov till leverans, minska lagerbindningen eller förbättra lönsamheten. Ändå slarvar fortfarande många företag med sin masterdatahantering.

I och med lanseringen av Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations blir det lättare att ge masterdatan det fokus och den uppmärksamhet den förtjänar. I modulen Data Management finns flera nya verktyg som gör det lättare att exportera och uppdatera data i affärssystemet.

Master_data_dynamics_365

Lättare att exportera och importera masterdatan

Enligt Johan Falk blir utmaningen med den styvmoderligt hanterade masterdatan ofta extra tydlig när företaget ska byta ERP-system. De flesta inser att det inte är någon bra idé att starta om med en ny plattform men gammal, dåligt tvättad data. Ett nytt ERP innebär också en möjlighet att en gång för alla se över masterdatan och ta den till en ny nivå.

– Problemet är att det, för ett någorlunda stort tillverkningsföretag, traditionellt varit en ganska kostsam affär att plocka ut masterdatan ur affärssystemet för att tvätta den och sen läsa in den igen i ett nytt system. Med Microsofts uppdaterade applikationer blir det nu betydligt enklare och mer kostnadseffektivt att både exportera och importera datan.

Mer kraftfullt stöd för masterdatahantering är en av de saker governance-plattformen LifeCycle Services från Microsoft kompletterar Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations med. Här är det möjligt att skapa mallar eller datapaket, så kallade Asset Libraries, för den data som ska importeras i Dynamics 365. Genom att applicera paketen på till exempel olika bolag i en och samma miljö blir det även enklare att rulla ut gemensamma lösningar på en hel koncern.

– LifeCycle Services ger även, som namnet antyder, kvalificerat stöd för bland annat masterdata genom hela dess livstid. Inte bara vid implementation utan även för att stödja underhåll och kvalitetssäkring av den oerhört viktiga tillgången som masterdatan är. Förhoppningsvis leder denna utveckling till att fler företag tar masterdata på större allvar och förädlar och förvaltar på bästa sätt!

Portalfilosofier öppnar upp för närmare samarbeten

Enligt Johan Falk är det inte längre bara företagets interna intressenter som får tillgång till företagets masterdata:

– Sättet på vilket tillverkande företag gör affärer förändras snabbt just nu. Från att varje led i kedjan, från underleverantörer, tillverkande företag, logistikpartners till återförsäljare eller business-to-business-kunder månat om att ha full kontroll över sina affärssystem och sin data kommer de olika aktörerna allt närmare varandra. Idag har allt fler företag en ”portalfilosofi” där man ger externa partners, som leverantörer eller återförsäljare, direkt access till delar av affärsdatan genom en egen portal.

Målet är ökad transparens mellan samarbetspartner men och en ökad grad av automatisering och mer effektiva flöden.

Framtidens affärssystem som en flexibel verktygslåda

Att utveckla morgondagens affärssystemlösningar är ett av flera fokusområden hos Microsoft just nu. Man investerar också stora pengar i den fortsatt utvecklingen för Microsoft Dynamics 365. Johan Falk beskriver hur det blir allt tydligare att målet är att göra affärssystemen allt mer ”appifierade”:

– Funktionaliteten i de traditionellt monolitiska ERP-systemen börjar delas upp i mindre delar. Microsoft Power BI och PowerApps är två andra exempel på applikationer som kan adderas till kärnan i form av Dynamics 365 for Finance and Operations för att du som användare ska få ut ännu mer av den data som finns i affärssystemet. Affärssystemet blir allt mer som en verktygslåda, eller som en stor LEGO-låda, där du kan lägga till fler funktioner allt eftersom du behöver dem för att fortsätta utveckla den egna verksamheten. Detta gör morgondagens affärssystem mer flexibla och smidiga att arbeta med samtidigt som de blir allt kraftfullare när flera delar kombineras till en större helhet.

Ett annat viktigt steg för att göra Dynamics 365 ännu mer framtidssäkrat är Microsofts nya uppdateringsstrategi ”One Version”. Med två större uppdateringar per år, en i april och en i oktober, kommer företagsanvändare ställas inför frågan: Vilka nya funktioner ska vi ta i drift och vilken konsekvens kommer dessa att få på vår masterdata? På så sätt ökar möjligheten att dra fördel av nya, förbättrade funktioner för att löpande hålla affärsplattformen aktuell.

Kontakta gärna mig om du vill veta mer om masterdata och Dynamics 365 för Finance and Operations

Fredrik Roos
Fredrik Roos
Telefonnummer: 0760-01 98 76