Bättre beslutsunderlag med ett rollbaserat affärssystem | Orango

Bättre beslutsunderlag med ett rollbaserat affärssystem

I dagens moderna affärssystem finns allt större möjligheter att anpassa gränssnitt och tillgång till specifik funktionalitet utifrån enskilda medarbetares behov. En egen dashboard och enkel guidning direkt i systemet gör det lätt att snabbt få fram den samlade information du behöver för att fatta rätt beslut.

Bättre Beslutsunderlag Med Rollbaserade Affärssystem

Rollbaserade affärssystem innebär många fördelar för dig som vill effektivisera det interna arbetet och ledningsuppföljningen i ditt handelsföretag. Att anpassa gränssnitt för att kunna presentera information utifrån olika roller och behov i företaget har varit möjligt under några år i de moderna, molnbaserade affärssystem som finns på marknaden. Det innebär större flexibilitet för både dig och dina medarbetare, då användarnas tillgång till information kan styras utifrån olika roller, behov och rättigheter.

Integrerade affärssystem ökar nyttan av rollbaserad verksamhetsinformation

Det vi ser idag är att rollcentertänket raffineras ytterligare i och med alltmer integrerade affärssystem. Idag är det inte bara informationen från affärssystemet som kan anpassas utifrån individuella behov. Det går också att, på ett förhållandevis enkelt sätt, konfigurera affärssystemet med externa datakällor. I Microsoft systemsvit Dynamics 365 kan du exempelvis koppla samman information från Power BI och CRM-systemet samt komplettera med information för prognostisering genom kopplingen till AI-verktyget Cortana Intelligence. Det här är en utveckling som vi kan se i alla moderna affärssystem. Det ligger också väl i linje med behoven att kunna sortera, prioritera och dra mesta möjliga nytta av all den mängd data som idag finns att tillgå.

Genom att var och en kan utforma sitt eget gränssnitt, med sin egen dashboard i det rollbaserade affärssystemet, slipper du ”onödig” information. Du behöver inte heller lägga extra tid på att anpassa materialet utifrån för ditt specifika ändamål, eftersom du redan i konfigurationen kan bestämma vad som är relevant för olika syften och arbetsuppgifter.

Som VD kan du till exempel skapa en egen startsida med relevanta KPI:er och Power BI-dashboards, vilket ger dig en snabb överblick och kontroll på dina viktigaste verksamhetsmål direkt när du loggar in. Är du istället ekonomichef kan du styra så att du ser den finansiella information du behöver för att kunna säkerställa att din redovisning och ekonomiska uppföljning blir korrekt.

Utnyttja flexibiliteten med rollcenter och bli mer kostnadseffektiv

Genom att du endast ser de funktioner som är relevanta för dig, blir du mer effektiv i vardagen. Det gäller alla medarbetare som har tillgång till affärssystemet och dess integrerade delar. Med ett rollbaserat affärssystem kan du anpassa systemet på riktigt, inte bara efter företagets olika processer utan även efter vem som gör vad. Det kan därför vara värt att lägga lite extra tid på att skapa en mer rollanpassad struktur för din affärsuppföljning, som du sedan kan mappa mot relevant funktionalitet och konfiguration i systemet. Genom att redan i ett tidigt skede tänka igenom roller, arbetsuppgifter samt behörigheter och anpassa systemuppsättningen därefter, blir även implementeringsarbetet lättare. Du får då ett mer flexibelt verktyg som kan anpassas över tid utifrån behov och användning. Det innebär också att du kan påverka kostnaden, genom att företaget enbart betalar utifrån hur och i vilken utsträckning du och dina medarbetare nyttjar systemet.

Kontrasten är stor mot gamla traditionella affärssystem

För många som är vana att arbeta i äldre system låter detta med rollcenter fortfarande främmande. Det är lätt att fastna i bilden av ett traditionellt affärssystem, med begränsade möjligheter till anpassning och statiska rapporter. Denna typ av äldre system stöder som regel inte ens vanliga, enkla rollcenter.

Kontrasten mot dagens system är stor, där en rad olika applikationer och verktyg ingår som integrerade delar i en samlad affärsplattform. I Microsofts uppdaterade affärssystem för små och medelstora företag samsas schemalagda rapporter, Outlook-information, med information för övervakning av integrationer, ordervärden och försäljningsstatistik med mera från olika appar i Office 365 och Dynamics 365. Där finns även en inbyggd meddelandefunktion som tillsammans med AI-verktyget Cortana och machine learning kan peka ut vad du behöver fokusera på. I det sammanhanget har rollcenter blivit en ännu viktigare kugge i ditt beslutsfattande och för den fortsatta tillväxten i ditt handelsföretag.

Jobbar du i ett rollbaserat affärssystem idag?

Om du vill ha mer information och en inblick i hur ett rollbaserat affärssystem kan hjälpa just dig och ditt företag att arbeta smartare, tveka inte att kontakta mig!

Per Jorlind
Per Jorlind
Telefonnummer: 0708-76 90 12
E-postadress: per.jorlind@orango.se