Autogirohantering i Bison | Orango

Autogirohantering i Bison

För ett par år sedan uppkom det ett behov för månadsdragningar via autogiro i Bison. Då fanns det inget stöd för detta i Bison och för att hantera önskemålen byggdes kundreskontrans grunder om. En sekvens lades till som gjorde det möjligt att behandla flera dragningar/poster på varje faktura. Antal sekvenser beror på betalningsvillkoret där det vanligaste är månadsbetalning, vilket i sig innebär att det finns tolv sekvenser på fakturan.

Modul för autogiromedgivande

En central del i autogirohanteringen är autogiromedgivande. För att få tillåtelse att dra pengar via autogiro måste kunden skriva under och skicka in ett medgivande. Detta sköts via en modul där man hanterar status, utskick och inläsning av medgivande. Modulen tar också hand om att skicka ut påminnelser om medgivande, göra om autogiro till faktura om inte medgivande kommer in i tid.

Betplan
I bilden ovan ser vi hur en betalningsplan upplagd på sex månader med en startkostnad i första perioden kan se ut.

Direktkommunikation med Bankgirot

En gång varje månad görs en betalningsdragning för autogiro då det skapas upp en dragningsfil som skickas till Bankgirot. Utifrån filen gör sedan Bankgirot ett första försök att dra pengar från respektive kunds konto. En betalningsspecifikation skickas i retur till kunden för inläsning och beroende på status så prickas antingen fakturan av i reskontran eller så görs ett nytt försök att dra pengar. Upp till tre omförsök görs av Bankgirot. Har samtliga försök misslyckats hanteras detta i reskontran. Det kan t.ex. vara att man flyttar dragningen en månad framåt så att man då försöker göra dubbel dragning, att autogirot görs om till faktura och så vidare. Vid sidan av betalningsspecifikationen skickar Bankgirot även en fil som innehåller avvisade betalningar. Den innehåller betalningar som blivit avvisade på grund av att medgivande saknas, kontot är avslutat eller liknande. Sker detta kommer kunden in i medgivandehanteringen igen och ett nytt medgivande skickas ut för påskrift.

Ett flexibelt affärssystem

Autogirohantering är ett ypperligt exempel på de möjligheter Bison ger våra kunder när deras verksamhet utvecklas. Även om förädlingen av systemet har inneburit att datamodellen helt har strukturerats om har Bison med enkelhet klarat av de nya kraven i kundreskontran samtidigt som övriga delar i systemet inte har begränsats.