Att tänka på inför ett MDM-projekt | Orango

Att tänka på inför ett MDM-projekt

En av de viktigaste tillgångarna i ett företag är information. De flesta företag genererar mycket data vilket gör Master Data Management till en framgångsfaktor i de flesta organisationer.

MDM mozaik

Många bolag har flera olika verksamhetssystem som innehåller samma information. Då är det viktigt att skapa en central hantering av informationen som återspeglas i alla system. Då kan man göra uppföljningar och ta beslut på tillförlitlig information. Annars finns en stor risk att man går miste om viktig kunskap och lönsamma aktiviteter.

Uppdaterad informationshantering

Att anpassa sin informationshantering kan kännas stort och komplext och visst, det kan vara så om man inte bryter ner det i mindre delar. Här är några viktiga punkter att tänka på för att lyckas med ett MDM-projekt, oavsett bransch och bolagets storlek.

Mina tips för ett lyckat Master Data-projekt

1. Låg tröskel

MDM är en on-going process men för att överhuvudtaget komma dit måste insteget vara lågt. En leverantör bör kunna erbjuda en förstudie för att identifiera din verksamhets förutsättningar och därifrån arbeta vidare på ett systematiskt sätt.

2. Kontroll

Att lägga en stadig grund för projektet är A och O. I en första kontroll bör företagets alla verksamhetssystem analyseras för att kartlägga om informationen är standardiserad, komplett, aktuell, valid och unik. Detta skapar också insikt om företagets data, var information skapas och konsumeras. Först med denna kunskap kan man ge rekommendationer för en effektiv hantering.

3. Sponsorer

Det är viktigt att ha sponsorer inom den egna organisationen för att kunna genomföra ett sånt här projekt från början till slut.

4. Allokera resurser

Detta handlar både om budget men också om personresurser. Det är av högsta vikt att rätt resurser är avsatta för att jobba med MDM-projektet.

5. Riskanalys

Alla projekt har risker. Genom att identifiera dem vet du också hur du kan eliminera dem.

6. Kompetenscenter

Efter genomförande av projektet krävs ett "MDM competency center" för att förvalta och vidareutveckla informationshanteringen. Det är som sagt en ständigt pågående process men ett effektivt förvaltande skapar hög affärsnytta. Vi föreslår att följande roller/uppgifter finns representerade i organisationen:

 • Data Governance Director – Leder och driver “MDM competency center”
 • Data Stewards – Informationsansvarig. Arbetar aktivt i MDM-systemet
 • Service Manager – Förvaltar och driver vidareutveckling av MDM-systemet
 • Information Architect – Strukturerar och modellerar informationen som hanteras i MDM-systemet

Lönsamt för verksamheten

Om du står inför ett Master Data Management-projekt så se till att dessa punkter är representerade i utvärderingen. Då kommer du lyckas genomföra ett kostnadseffektivt projekt som skapar långsiktig lönsamhet i din verksamhet.

Johan Lindberg är BI- och MDM-arkitekt på Pdb. Han har bland annat hjälpt DIAB Group att konsolidera produktdata i deras globala order- och prognossystem.

Kontakta mig för mer information

Peter Skanhagen
Peter Skånhagen
Telefonnummer: 0706-44 29 74

Lösningar med Data Control

 • Diab mozaik2

  Diab

  Data Control

  Construction