Att ge och få – skapa rätt förutsättningar för ett bra… | Orango

Att ge och få – skapa rätt förutsättningar för ett bra ledarskap

Ronny Blogg April2018

Jag är i grunden en person som älskar att ge. Missförstå mig inte, att få har också sina klara fördelar, men att se glädjen hos den man gett något till när man prickat in rätt present är något alldeles extra.

I en relation handlar mycket om att både ge och få. Helst ska man ge utan förpliktelser, men om du är den som ger och ger, utan att få, så är risken att du tröttnar efter ett tag. Så liksom att det är bra att ha balans i livet på andra plan, så är det också bra om det är balans i relationen i detta perspektiv.

När det gäller ett företag så är min utgångspunkt att vi som ledare verkligen ska anstränga oss för att skapa rätt förutsättningar för våra medarbetare att kunna göra sina arbetsuppgifter på ett så bra sätt som möjligt. Det gäller allt från att vi har rätt arbetsredskap och en bra arbetsmiljö till att ledarskapet är på topp. Men hur skapar man ett ledarskap som är på topp? För oss i Orango handlar det lite om att ”ge och få”.

Att Ge – från företaget till ledarna

  1. Att göra rätt saker: Vi tror att allt börjar med att vi har ett gemensamt mål och att alla förstår såväl de övergripande målsättningarna som hur jag själv bidrar till helheten. Varför vi finns och hur vi skiljer oss från andra är också väldigt viktigt och något vi pratat mycket om.
  2. Att skapa rätt förutsättningar: Om vi nu gör rätt saker som alla ledare köper in på och vill vara en del av så är grunden lagd och nu måste vi se till att skapa rätt förutsättningar. Detta är ett stort område som handlar om allt från utbildning i ledarskap, till bra arbetsverktyg och coachning. Ledarna måste känna sig trygga i sin roll för att i sin tur skapa magin tillsammans med sina medarbetare.
  3. Att ge det stöd som behövs: Som ledning är det otroligt viktigt att vi inser att vi som innehar de ”högsta” positionerna – som t ex VD, CFO, Affärsområdeschef, HR-chef eller Marknadschef – är där för att skapa rätt förutsättningar och stödja organisationens ledare och medarbetare. Vårt berättigande i organisationen bygger på detta och därför är detta vår första prioritet.

Om vi nu gjort det som står här ovan så är vår förhoppning att det skapar en positiv spiral hos Orangos ledare, vilket leder oss till nästa del.

Att Få – från ledarna till Orango

  1. Engagemang: Motivation och engagemang är inget någon kan kräva, men om man gör rätt saker, skapar rätt förutsättningar och ger det stöd som behövs så ökar sannolikheten dramatiskt för att detta ska föda ett genuint engagemang för företaget. Om vi dessutom lyckas väcka den riktiga inre motivationen så har vi tagit vårt arbete till en ny nivå!
  2. Uthållighet & disciplin: Att vara ledare är inte lätt alla gånger, men för att bli en långsiktigt bra ledare så måste man ha både uthållighet och disciplin för du blir granskad varje dag: Liksom en fotbollsspelare är du inte bättre än din senaste match. Även här kan vi ge stöd – både från företaget och från andra ledare. För det enda vi vet är att vi inte är på topp alltid, men om vi är uppmärksamma på detta kan vi också ta oss igenom dessa perioder.
  3. Mod & kurage: Att vara en bra ledare innebär också att vara modig och att ha kurage. Det handlar om allt från att utmana gamla sätt att göra saker på så att vi förblir innovativa – trots risken för misslyckanden – till att ha kurage nog att vara tydlig om någon medarbetare inte uppträder med den respekt vi förväntar oss gentemot kollegor eller kunder. Om du som ledare vet att du har ett bra stöd bakom dig så är du benägen att visa ett större mod och krage – och det gynnar alla!

Om man som företag lyckas få till dessa ”ge och få” så har man skapat väldigt bra förutsättningar för att skapa gemenskap och glädje i hela organisationen.

Den grund som detta står på i Orango är OPEN och förutom det tydliga ”Öppenhet” så innehåller ordet ”Omtänksamhet”, ”Professionalism”, ”Engagemang” och ”Nytänkande”. Men det är inte bara ord för oss för vi lever dem varje dag och det gör i alla fall att jag vaknar upp och tänker ”vilka bra saker kan vi skapa tillsammans idag?”