3 tips: Så accelererar du din tillväxt med hjälp av ett… | Orango

3 tips: Så accelererar du din tillväxt med hjälp av ett modernt affärssystem

För att främja tillväxten i ett handelsbolag finns det många olika delar du behöver ha koll på. Det räcker inte att bara ha en fantastisk tjänst eller produkt som är efterfrågad på marknaden. Idag behöver din verksamhet vara flexibel och kunna anpassa sig efter både föränderligt konsumentbeteende och nya spelregler som marknaden ritar upp.

Kunder Furniturebox

Ett företag som har haft koll på konsumenternas preferenser och de förändrade spelreglerna är Furniturebox. Företaget grundades år 2006 och var då något av en pionjär på den svenska marknaden. Näthandeln för möbelbranschen var fortfarande ett relativt outforskat område, något som grundarna tog fasta på när de lanserade möbelvaruhuset på nätet. Sedan dess har Furniturebox växt otroligt snabbt i takt med att man revolutionerat möbelbranschen med sin e-handelsstrategi.

Stockholmsbaserade supergasellen lyfter fram kostnadsmedvetenhet, ständig förbättring och utveckling av interna processer samt ett riktigt bra affärssystem som sina främsta framgångsfaktorer. Orango har haft förmånen att jobba sida vid sida med Furniturebox från start. I artikeln delar vi med oss av tre tips baserat på erfarenheterna från projektet.

1. Välj ett modernt affärssystem som verksamheten kan växa med

När tillväxten accelererar är det viktigt att ha rätt systemstöd och processer på plats. För när hastigheten växlar upp har ni kanske inte tid att pausa för införandet av nytt affärssystem, som i praktiken innebär ett stort förändringsarbete internt. Då vill ni istället kunna luta er tillbaka på ett tryggt affärssystem som ni vet täcker verksamhetens behov, även när det går fort.

Furniturebox hade tidigare använt sig av ett enklare ekonomisystem som inte gav stöd åt logistiken, vilket är en av de viktigaste processerna som verksamheter kretsar kring. Att byta till ett större och mer modernt affärssystem i ett så tidigt skede var ett stort beslut, och något som kommit att prägla företagets framgångsresa fram till idag.

- Furniturebox köpte affärssystemet Dynamics NAV väldigt tidigt, när de kanske egentligen var för små. Systemet gav dem möjligheten att skala upp allteftersom verksamheten växte och behoven förändrades. På så sätt var det helt rätt investering för dem, säger Christoffer Gustafsson, kundansvarig på Orango.

Det kan kännas som ett onödigt stort steg att välja ett affärssystem som täcker mer än verksamhetens behov idag. Men för ett företag i tillväxt är det viktigt att inte utgå enbart från dagens behov, utan även försöka förutse de behov som kan tänkas växa fram på lite längre sikt. Om ni tar höjd för det redan idag, kommer verksamheten vara bättre förberedd för morgondagens tillväxt.

2. Rannsaka era interna processer och mappa mot ett affärssystem som stödjer företagsutvecklingen

I växande företag, inte minst inom handeln, är det viktigt att hela tiden fortsätta utveckla verksamheten. För en verksamhet i kraftig tillväxt är behovet stort av ett modernt affärssystem som hjälper till och stöttar den utvecklingen.

Furniturebox har fortsätt sin tillväxtresa med lönsamhet. Mycket på grund av att de konstant gör mindre förbättringar i verksamheten och fortsätter att lägga fokus på logistiken, med ett stort och effektivt lager istället för fysiska butiker.

- Furniturebox lyfter själva fram sin kostnadsmedvetenhet som en viktig framgångsfaktor på tillväxtresan. De har hela tiden bedrivit ett aktivt utvecklingsarbete internt där de rannsakat sina egna processer och försökt effektivisera alla delar av verksamheten. När du gör det hittar du garanterat smartare sätt att lösa saker på än du gjort tidigare, säger Christoffer.

3. Välj en partner som kan branschen för att komma så långt som möjligt på kortast tid

Den tredje pusselbiten handlar om vilken typ av kompetens och partner företaget väljer att teama upp med. På samma sätt som det är viktigt för handelsföretaget att inte begränsa sig vid dagens behov när det gäller att välja affärssystem, är det viktigt att välja en leverantör som kan bidra med proaktiv hjälp under tillväxtresan.

I det fortsatta arbetet med att optimera sina verksamhets¬processer har Furniturebox själva tagit kommandot och leder utvecklingen inifrån verksamheten. Samarbetet med Orango har fungerat bra under åren och tillsammans har affärssystemet anpassats för att ge stöd åt den utvecklingen på bästa möjliga sätt.

- Furniturebox är en kund som kräver mycket av oss som partner. De har en verksamhet som ständigt utvecklas vilket gör att vi måste stå på tå och vara proaktiva för att kunna möta deras behov. När båda parter vill åt samma håll och har ett bra samarbete blir det ofta väldigt bra, det är ju helt klart ett lagarbete vi håller på med, avslutar Christoffer.

Är du nyfiken hur vi kan hjälpa dig på din tillväxtresa?

Kontakta mig så berättar jag mer om hur ett modernt affärssystem kan främja verksamhetens tillväxt på ett effektivt sätt.

Per Jorlind
Per Jorlind
Telefonnummer: 0708-76 90 12
E-postadress: per.jorlind@orango.se

Lösningar med D365 Business Central/NAV

 • Smedbo

  Smedbo

  D365 Business Central/NAV

  Grossist & partihandel

 • Kund Dackforum

  Däckforum

  D365 Business Central/NAV

  Grossist & partihandel