7 frågor du som IT-ansvarig eller CIO bör ställa dig inför… | Orango

7 frågor du som IT-ansvarig eller CIO bör ställa dig inför en integrationssatsning

Fungerande systemintegrationer är en förutsättning för att ditt företag ska kunna digitaliseras i den takt som omvärlden kräver. Oavsett vilken lösning du väljer kommer du att behöva en integrationsstrategi. Jag är Business Unit Manager för integration på Orango och har över 15 års erfarenhet som integrationsarkitekt och integrationsstrateg. Här är mina bästa tips på hur du lyckas med din strategi.

7 fragor infor integrationsprojekt

Krav på digitalisering ställer nya krav på systemintegrationer. Ju bättre dina system kommunicerar med varandra och ju bättre struktur och ordning du har i dina informationsflöden desto bättre kommer din verksamhet att fungera. Ett väloljat maskineri leder i sin tur till snabbare digitaliseringstakt och en effektivisering av administrativa processer.

Ett bra sätt att säkerställa effektiv åtkomst och distribution av information är att etablera en integrationsplattform. Genom att centralisera dina integrationer istället för att låta systemen prata direkt med varandra kan du skapa en integrationsarkitektur som är lättare att övervaka samtidigt som du underlättar för framtida integrationer.

Oavsett om just en integrationsplattform är rätt för din verksamhet behöver du en integrationsstrategi som definierar var ni är idag och vart ni är på väg.

Här är en checklista med ett antal frågor som du behöver ställa dig när du skapar och förankrar en integrationsstrategi inom företaget. Och framförallt innan du drar igång fler integrationsprojekt.

Checklista inför integrationssatsning - svarar du "ja" eller "nej"?

1. Drivs systemintegration som en ledningsfråga?

När du behöver integrera ett nytt system, en app eller en tjänst i verksamheten kan det vara lockande att bygga en snabb direktkoppling med de verktyg som finns tillgängliga, men när kopplingarna blir fler växer kostnaderna för att övervaka, underhålla och vidareutveckla systemet. Om inte ledningen har förståelse för hur systemintegration är en nyckel till affärer kommer det bli svårt att leda integrationssatsningen med den långsiktighet som krävs.

2. Har ni en tydlig integrationsstrategi?

Integrationsstrategin är en förutsättning för att du och ditt företag ska kunna besluta hur ni ska interagera och vara flexibla för att möta framtidens scenarier. Kartlägg var ni står idag och gör en karta över alla era integrationer. Hur har ni hamnat här och vad vill ni uppnå med integrationsprojektet? Identifiera vilka smärtor ni har och var ni kan få mest effekt av att skaffa er en viss integrationsförmåga. Det är först när ni vet hur behovet ser ut och vad ni vill uppnå som ni kan ta ställning till vilken integrationslösning ni ska satsa på.

3. Har ni tydliga roller som beskriver vad som görs och av vem?

Ni har formulerat en integrationsstrategi och satt upp en integrationsplattform. Så nu är allt klart? Nja, inte riktigt. Oavsett vilken plattform ni använder och hur den färdiga lösningen ser ut är det trots allt människor som ska utveckla och underhålla integrationerna. Sätt ihop ett Integration Center, det vill säga en grupp med olika roller och kompetenser som har rätt tekniska kunskaper och förståelse för verksamheten. Det är också ett sätt att skapa förutsättningar för kompetensöverföring och minskat personberoende

4. Håller ni regelbundna avstämningar med verksamheten för att fånga in digitaliseringsbehov?

Det dyker hela tiden upp nya affärsmöjligheter som ställer krav på digitalisering. Därför är det viktigt att verksamheten får kännedom om att företaget har en integrationsförmåga som på ett effektivt sätt kan stötta verksamhetens digitaliseringsbehov. Ett bra sätt att fånga upp de behov som finns är att ha regelbundna avstämningar med representanter från verksamheten. Annars är risken stor att man låser in integrationsplattformen till att bli en strikt teknisk produkt som bara IT-avdelningen känner till.

5. Finns det tydliga riktlinjer för hur ni ska jobba med systemintegrationer?

Att ditt företag har en integrationsstrategi och en integrationsplattform behöver inte betyda att det blir ordning och reda. En förutsättning för att lösningen ska bli bra är att det finns en homogenitet och en tydligt definierad arkitektur med tydliga riktlinjer för hur ni ska jobba med systemintegrationer. Riktlinjerna måste täcka hur ni arbetar både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett tekniskt perspektiv.

6. Kommuniceras versionsförändringar för integrerade applikationer?

Du har ett snyggt och prydligt applikationslandskap med integrerade system. Men hur påverkas integrationerna när en leverantör väljer att uppdatera sitt system? För att undvika problem med integrationer som inte fungerar är det viktigt att ert Integration Center har en bra dialog med leverantörerna och att de blir informerade i god tid. Många företag använder olika processtöd, till exempel ITIL, för att säkra upp den här typen av processer.

7. Använder ni KPI:er för att mäta lönsamheten i era integrationer?

Även om det finns nationella nyckeltal att jämföra sig mot är det få som vet hur mycket det faktiskt kostar att hålla ett integrationsflöde vid liv under ett år. Det enklaste nyckeltalet är att räkna på hur de löpande kostnaderna ser ut för dina integrationer idag – så att du kan sänka dem i morgon.

Har du svarat "nej" på någon eller flera av frågorna ovan? Vi kan hjälpa dig!

Fungerande systemintegrationer är nyckeln för att lyckas med din digitalisering. Vill du veta mer om hur systemintegration kan effektivisera din verksamhet? Kontakta mig!

Kontaktperson

Mathias Rehnstrom 1
Mathias Rehnström
Telefonnummer: 0702-60 39 74

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår Privacy Policy.

Lösningar med Connect