6 utmaningar och möjligheter för tillverkningsindustrin 2021 | Orango

6 utmaningar och möjligheter för tillverkningsindustrin 2021

Det här blogginlägget är skrivet av en kollega från vårt holländska systerföretag Pulse – Part of Fellowmind. Du kan läsa mer om honom i slutet av inlägget.

Alla tecken tyder på att digitaliseringen av världen kommer att påskyndas ytterligare i år. Och när pandemin har lagt sig kommer det normala förmodligen inte vara som tidigare. För tillverkningsindustrin medför detta både utmaningar och möjligheter.

Fellowmind Six manufacturing industry bg

1. Samarbete online

Praktiska skäl driver en del av övergången som pågår nu. Den nuvarande krisen komplicerar många saker som brukade hända tillsammans. Ta t.ex. innovationsprocesser och kreativitet, traditionellt beroende av interaktionen mellan människor. Att kunna uppfatta varandra ordentligt är viktigt i den interaktionen. Videokonferenser, virtuella utflykter och korta möten i form av digitala stand-ups.

Det är möjligt att träffas regelbundet utan att se varandra fysiskt. Med all icke-verbal kommunikation som följer med det visar sig möten ofta vara mindre intensiva och inkluderande. Scrum lider också eftersom många delar av denna flexibla utvecklingsmetodik bygger på fysisk samhörighet.

Naturligtvis blir alternativen för samarbete online alltmer utbredda. Ta Breakout Rooms-funktionen i Microsoft Teams, vilket möjliggör undermötesrum som tillfälligt delar upp en grupp i mindre grupper. Detta underlättar brainstorming-sessioner under ett strategiskt möte. Dessutom förbättras verktyg för webbseminarier, virtuella whiteboards och mind-mapping kontinuerligt.

Inga alternativ är perfekta för att träffa varandra personligen. Teknik erbjuder aldrig en komplett lösning och online-samarbete skapar sina egna problem och utmaningar. Erfarenheten visar dock att du kan gå långt med rätt verktyg och viljan att experimentera och lära dig.

2. Molnet eller inte?

Coronakrisen har haft betydande sociala och ekonomiska konsekvenser över hela världen. Många företag har varit tvungna att stänga sina dörrar, vilket hotat kontinuitet och intäkter. Så länge situationen inte är under kontroll kommer världsekonomin att fortsätta att gå upp och ner.

I de branscher som inte drabbas allvarligt kommer molnutvecklingen att accelerera i år. Här används de tekniska möjligheterna för att stödja aktiviteter som annars inte hade varit möjliga. Föreställ dig att tillhandahålla teknisk fjärrsupport med hjälp av förstärkt verklighet (AR).

Behovet av plats- och tidsoberoende arbete ökar även på grund av hållbarhetsmålen. Koldioxidutsläppen måste minskas, vilket innebär mindre affärsresor. Man kan till och med fråga om det alls är nödvändigt att skicka teknisk personal runt om i världen. De senaste månaderna har visat att det är fullt möjligt att göra, t.ex. fjärrservice på distans. Med rätt verktyg och förberedelser erbjuder den samma upplevelse samtidigt som den erbjuder mer effektivitet.

Företag som inte är helt utan likvida medel kommer att kunna frigöra resurser och utvärdera grundligt processer och se vad som kan förbättras med hjälp av teknik i molnet.

Företag som är i överlevnadsläge kanske inte har samma utrymme för innovation. Även om de inser att de kan arbeta mer effektivt och kostnadseffektivt genom digitalisering, kommer de förmodligen inte överväga att flytta till molnet. För när allt kommer omkring skulle det innebära kostnader och tid - resurser som inte eller knappast är tillgängliga.

3. Minska klyftan mellan företag och IT

2021 blir året då low-code blir mer vanligt. Möjligheten att utveckla programvara utan behov av att kunna ett programmeringsspråk är inte längre omöjligt. Fler och fler företag använder lågkod för att flexibelt anpassa sina ERP- och / eller CRM-system till förändrade omständigheter och underlätta personalen optimalt i sitt arbete.

Det hjälper till att minska klyftan mellan företag och IT och tar bort efterfrågan på egen programvara. Detta förbättrar i sin tur hanteringen av affärsprogramvaran och underlättar vidareutvecklingen.

4. Optimering av leveranskedjan

Coronakrisen har lett till insikten att just-in-time-leverans över hela din leveranskedja medför faror. Företagen kommer att behöva hålla mer betydande lager, både på inköps- och försäljningssidan.

Det kommer att vara ett starkare fokus på försörjningskedjans regionala eller lokala organisation för att säkerställa att leveranserna är snabba och tillförlitliga. Att lägga ut produktion till Asien är inte längre ett argument, även om det ger besparingar.

5. Digital försäljning och marknadsföring

För närvarande verkar vi samarbeta främst digitalt. Detta faktum utgör problem för försäljnings- och marknadsavdelningar, som inte kan organisera fysiska möten och evenemang för att generera leads. Det är inte konstigt att utveckling eller professionalisering av digitala försäljnings- och marknadsföringsmöjligheter står högt på agendan.

Företag förstår alltmer fördelarna när det gäller tids- och kostnadsbesparingar och bättre samordning mellan försäljning och marknadsföring. Det passar bättre internationella organisationer och gör det möjligt för mindre företag att erbjuda sin produkt eller tjänst över hela världen.

6. Kriget om talangerna

Den aktuella krisen innebär också utmaningar inom HR-området. Sättet företag lockar till sig nya talanger och håller befintliga anställda glada har förändrats i grunden. Just nu genomförs ansökningsförfaranden, feedback och utvärderingsprocesser nästan helt online. Samtidigt ser de flesta anställda inte längre fjärrarbete som en trevlig bonus, utan som en förutsättning för anställning.

I kriget för talangerna vänder rekryterare sig till mindre onlinegrupper på sociala medier som LinkedIn och använder nya verktyg för att hitta lämpliga kandidater. De måste göra sin sökning efter talang mer specifik. När allt kommer omkring, att publicera enbart lediga platser på upptagna jobbplattformar leder till en översvämning av applikationer som kanske inte uppfyller kraven.

Om författaren

Gijs Ettes arbetar med marknadsföring på vårt systerföretag Pulse i Nederländerna. Pulse har som mål att framtidssäkra produktions-, handels- och serviceföretag med Microsofts Dynamics 365-plattform. De stöder kunderna i deras digitala omvandling och kommer med smarta lösningar för dagens utmaningar.

Profile image Gijs
Gijs Ettes
E-postadress: gijs.ettes@pulse.nl