5 trender som påverkar lageroptimeringen i ditt företag | Orango

5 trender som påverkar lageroptimeringen i ditt företag

Intresset för lageroptimering har växt kraftigt de senaste åren. Allt fler företag inser att de för att behålla sin konkurrenskraft på marknaden måste optimera sina logistikprocesser och därmed sin lagerhantering. Men inte ens den som tagit tjuren vid hornen och gjort ett grundläggande arbete för att jobba smartare med sina lager går helt säker. Marknaden utvecklas snabbt och kartan för hur vi säljer, levererar och lagerhåller våra produkter ritas om i samma takt.

5-trender-som-paverkar-lageroptimeringen-i-ditt-foretag

Här är fem trender som med hög sannolikhet kommer påverka hur ditt företag gör affärer framöver:

Från B2B-affär till konsumentförsäljning på nätet

I takt med den ökande digitaliseringen omprövar många tillverkande företag sina affärsmodeller. Från att ha erbjudit varor via återförsäljare och butiker säljer allt fler direkt till slutkund på nätet. Förändringen från B2B-affär till att leverera direkt till konsument ställer helt nya krav på både leveransmodeller och lagerhantering. Skillnaden mellan att leverera produkter pallvis till en butik eller återförsäljare och att skicka enskilda varor direkt till slutkund är stor. På lagret måste plockrutinerna ses över. När ordrarna minskar i storlek blir samplock förmodligen ett måste för att arbetet ska förbli effektivt.

E-handlare tar hjälp av tredjepartslogistik

Många framgångsrika e-handlare har redan valt att fokusera sin verksamhet på att generera trafik, driva kampanjer och sälja på nätet, snarare än att hantera lager och leverera produkter till slutkund. Samtidigt har snabba och tillförlitliga leveranser blivit ett allt viktigare konkurrensmedel i takt med att det blivit allt svårare att konkurrera med produkt eller pris. Lösningen blir att outsourca hela logistikprocessen till en tredjepartslogistikpartner (3PL) som i sin tur har logistik- och därmed lagerhantering som sin kärnkompetens. Alltmer automatiserade lager- och logistikflöden ställer i sin tur krav på smarta integrationer mellan 3PL-partnerns logistiklösning och e-handlarens affärssystem lika väl som leverantörens affärsplattform och lagerhantering.

Leverans direkt från fabrik till konsument med drop-shipping

Parallellt med intresset för outsourcade 3PL-lösningar växer intresset för drop-shipping. Med drop-shipments ser den som har sålt en produkt på nätet aldrig varan innan den når fram till kund. Istället får tillverkaren eller distributören av produkten uppdraget att leverera direkt till kund. Förväntningar på att kunna möta e-handlares och andras önskemål kring droppleveranser ställer krav på nya arbetssätt i hela kedjan, från lagerhantering, orderplock och slutleverans till kund.

Servicepunkter ställer krav på smartare transportflöden

I takt med att e-handeln ökar växer också intresset för smartare och mer kompletta servicepunkter. Från att ha varit rena utlämningsställen för paket utvecklas dessa ”service points” till att erbjuda allt från paketutlämning till provrum där den som har beställt en vara på nätet kan prova den, utan att först ta med sig paketet hem. Trenden driver fram nya aktörer inom lagerhantering. Ett företag som tidigare var ett renodlat fastighetsbolag med fokus på detaljhandeln transformeras till en knytpunkt i ett alltmer kvalificerat logistiknät med avancerade samleveranser och nya utmaningar kring lageroptimering.

Prediktiva logistiklösningar levererar innan beställning

När många företag brottas med att hänga med i den allt snabbare digitaliseringen fortsätter Amazon att flytta ribban allt högre. För att ytterligare minska ledtiderna från beställning till leverans introduceras nya, allt smartare logistiklösningar baserat på prediktiva analyser. Genom att ta hjälp av befintlig data om köpbeteenden, demografisk data och aktuella trender försöker man förutse vilka beställningar som kommer komma in och var. På så sätt kan man påbörja leveransen i rätt riktning redan innan ordern är lagd. Den här typen av lösningar ställer givetvis stora krav på att ha rätt information tillgänglig för smarta, automatiserade produktions- och leveransbeslut och inte minst optimerad lagerhantering, många gånger helt utan mänsklig inblandning.

De fem trenderna är i själva verket bara några exempel på hur dagens logistik- och lagerlösningar utvecklas. Ingen av oss kan exakt veta hur handeln och därmed lagerhanteringen kommer förändras de kommande 5-10 åren. Det viktigaste när utvecklingen går allt snabbare är att ta en titt utanför det egna företaget. Genom att förstå vad som i just din bransch och ha en känsla för hur det kommer påverka företaget har du möjlighet att ligga steget före.

Vill du diskutera vad som händer i din bransch och hur det påverkar dig?

Vi på Orango brinner för att hjälpa företag optimera sin lagerhantering för att möta både dagens och framtidens behov. Vill du diskutera vad som händer och vi tror att det kan påverka din verksamhet framöver är du varmt välkommen att höra av dig!

Medarbetare Mikael Mansson
Mikael Månsson
Telefonnummer: 0709-32 50 77

Lösningar med D365 Business Central/NAV

 • Smedbo

  Smedbo

  D365 Business Central/NAV

  Grossist & partihandel

 • Kund Dackforum

  Däckforum

  D365 Business Central/NAV

  Grossist & partihandel