2014 - Ett händelserikt år för Bison | Orango

2014 - Ett händelserikt år för Bison

2014 var på många sätt ett bra år för Orango och så även för affärssystemet Bison, som ägs och utvecklas av oss på Orango. Vi är väldigt stolta över att ha ett eget affärssystem som kan hjälpa våra kunder till framgång. Under 2014 tog Bison ett rejält kliv in i framtiden i och med att hela affärssystemet nu finns i ett webbgränssnitt.

Våra kunder är väldigt framgångsrika inom sina respektive branscher och kör sedan flera år tillbaka en full installation av Bison. Nedan berättar vi lite mer om ett par projekt vi gjort tillsammans med några av våra kunder under 2014 för att stärka och bibehålla deras position på marknaden.

Panduro Hobby

Under 2014 har Orango hjälpt Panduro med att införa planogram. Planogram är ett sätt för Panduro att dynamiskt centralstyra sina butikers sortiment, samt varors placering. Ett planogram kan bestå av en eller flera aktiviteter som t ex en hylla eller en sektion. Aktiviteten innehåller ett antal artiklar och har en placering i butiken, men under året kan artiklar och placering bytas ut p.g.a. olika säsonger som jul och påsk samt stora löpande nyhetslanseringar. Det går även att på ett enkelt sätt följa upp hur en aktivitet gått för en viss butik och period i försäljningsstatistiken. Planogram är på väg att bli ett nyckelbegrepp som påverkar allt från sortiment och prissättning till lagerstyrning, lagerhantering och övrig logistik.

Orango har utvecklat två mobilapplikationer som körs direkt mot Bison.

  • En driftapp som gör att IT-avdelningen har översiktlig kontroll över affärssystemets olika processer och integrationer vid varje givet tillfälle.
  • En statistikapp som gör att ledningen dagligen får uppdaterad försäljningsstatistik och nyckeltal på övergripande nivå samt inom olika kund -och artikelsegment.

Cami

2013 förvärvade Lomond Industrier Cami Gruppen vars verksamhet inriktar sig på försäljning och montage av stängsel, grindautomatik, passersystem och områdesskydd. Under sommaren och hösten 2014 har Orango implementerat en Bison-version som har anpassats till Cami Gruppens verksamhet. Lomond Industrier har sedan många år tillbaka kört Bison och nu körs Bison även på Cami gruppen.

Bison Econova 599Px
Med hjälp av grafisk planering kan produktionsplanerare på Econova få bättre översikt, kontroll och styrning på sin tillverkning.

Econova

Econova har tagit ett stort grepp kring sin produktion under 2014 och Orango har hjälpt Econova att implementera systemstöd i Bison för produktionsplanering och materialhantering i form av två helt nya applikationer. En applikation där företagets produktionsplanerare grafiskt kan se och planera sina tillverkningsorder i form av ett Gantt-schema. På detta sätt får användaren snabbt och visuellt reda på hur de ligger till i planeringen.

Dessutom finns det nu stöd för simulering av produktionsorder där systemet hjälper användare att räkna ut vad som kan tillverkas vid ett givet tillfälle samt vad som saknas för att tillverka en specifik mängd vid ett givet tillfälle. Applikationen är dynamisk och hanterar flera önskade artiklar med struktur i struktur förhållande samtidigt som den tar hänsyn till redan påbörjade, planerade och önskade produktionsorder.

Procurator

Procurator har implementerat rullande inventering och kan nu få bättre koll på sina artikelsaldo genom att inventera löpande under fullt pågående verksamhet på plocklagret. Det har tillkommit nya rutiner för ankomsthantering, inleverans av gods och transitorder, samt plockhantering och distribution mot kommuner genom nyttjande av s.k. distributionscentraler.
2014 var året då Procurator implementerade en ny e-handelsplattform för att bättre kunna tillgodose sina kunders behov. I projektet har Orango levererat backend-lösningen i form av skräddarsydda webbservices som pratar direkt mot Bison.

2015

Vi har ett spännande år framför oss med flera stora projekt på gång. Just nu håller vi bland annat på med ett installationsprojekt av ett komplett Bison för en ny kund. Mer information om installationsprojektet och våra övriga pågående projekt kommer ni att kunna läsa om i bloggen framöver så håll er uppdaterade för att ta del av den senaste informationen kring Bison.

För mer information:
Marcus Svensson, kundansvarig Panduro Hobby på Orango
Tel: 0768-52 54 11, email: marcus.svensson@orango.se

Jens Mattsson, kundansvarig Procurator på Orango
Tel: 0768-52 54 07, email: jens.mattsson@orango.se