13 quick fixes för ökad lönsamhet | Orango

13 quick fixes för ökad lönsamhet

Det är ingen hemlighet att om man vill höja sin lönsamhet ska man antingen sänka kostnader eller öka intäkter. Man kan göra det på många olika sätt: öka försäljningsvolymen, höja priserna, omförhandla sina inköp, göra omstruktureringar och minska personalkostnader, investera i olika smarta IT-lösningar osv.

Lonsamhet mozaik

Man kan göra stora drastiska ingrepp eller små förbättringar – varje företag väljer själv. Jag tänkte nämna några enkla och kostnadsfria ’quick fixes’ eller förbättringsområden som antingen kan leda till ett omedelbart resultat eller väcka tankar om en nödvändig åtgärd.

1. Förbättra din datakvalitet

Första steget är att analysera sin datakvalitet. Om man har dålig data blir det svårt att ta rätt affärsbeslut. Om du inte vågar lita på din data och känner att du jämför äpple med päron hela tiden, kontakta Orango och vi hjälper dig.

2. Korrigera stora avvikelser

Börja med att gå igenom din data och korrigera alla kost- och prisfel. Skapa en rapport som hjälper dig att flagga upp avvikelserna på kund/produktnivå så fort marginalen går under en viss nivå.

3. Analysera alla marginaler

När du är klar med datarensningen, kan du sätta igång med en regelbunden marginalanalys på produkt/grupp/kundnivå. Detta är ’A’ och ’O’ om man vill ha underlag för att göra bra beslut och undvika missköta arbets- och råmaterialkostnader. Identifiera svaga område, dolda kostnader och ineffektiva intäktgenererande aktiviteter.

4. Förstå vad som händer på sista raden

Öka försäljningsorganisationens medvetenhet om vad som finns på sista raden. Kundansvariga brukar alltid titta på bruttomarginalen och tro att detta räcker för att nå ett bra slutresultat och täcka de växande kostnaderna. Lär dem att tänka kritiskt innan de gör affärer.

5. Kontrollera kundavtal

Gå igenom dina kundavtal (speciellt gamla) och kontrollera priserna/rabatterna. Försök att förhandla om avtalen. Var inte rädd att ta betalt! Analysera dina kunder och tänk strategiskt. Vilka kunder genererar pengar och vilka genererar bara mycket arbete och kräver mycket service? Inför fakturaavgifter/ bränslepåslag / serviceavgifter men glöm inte att kommunicera detta till dem. Var inte rädd att tappa ”dåliga” kunder.

6. Höj priset

Sätt regel att göra årliga prishöjningar (men förbered alltid bra underlag med förklaringar). Det är bättre att skapa en vana hos kunden: några procent om året blir inte så smärtsamt för kunden, men gör mycket för ditt företag. Prishöjningar är ett underbart verktyg att öka sin vinst eller åtminstone bibehålla sitt resultat när volymen går ner. Innan du går ut med en prishöjningskampanj, analysera vilka kunder du är redo att ge upp och var smärtgränsen går ifall kunden börjar förhandla procentsatserna.

7. Förhandla med leverantörer

Analysera dina leverantörer och försök att förhandla bättre pris/villkor. Välj bort tjänster och leverantörer som du inte ens använder.

8. Se över produktmixen

Titta på din produktmix. Byt ut produkterna till produkterna med högmarginal. Kontrollera att priset stämmer med volymerna och servicemängden kunden får.

9. Konsolidera leveranser

Titta på leveranserna. Går de att konsolidera utifrån de SLAs ni har?

10. Ta kontroll över returer och krediter

Kontrollera antal returer, debet och kreditfakturor. Sätt en regelbunden rapport för att förstå underliggande situation. Man kanske behöver införa en ny process på hur man hanterar detta område.

11. Begränsa goodwill-utbetalningar

Kontrollera varuprover och goodwill-utbetalningar. Om du har stora volymer kan detta generera stora summor.

12. Se över din deadstock

Försök sälja eller rea ut din deadstock. Om det är avskrivet, är varje förtjänad krona en ren vinst! Det kan kosta mer att destruera än att slumpa ut det.

13. Gör en konkurrentanalys

Analysera konkurrenterna. Tjänar dina konkurrenter mer pengar än dig – varför i så fall? Det kan röra sig om skillnader i storlek, produktionens utformning eller olika tillverkningsmetoder. Vissa skillnader är svåra att kopiera, men flera kan ge tips för din egen verksamhet.

14. Bonustips!

Kontakta oss! Vi hjälper dig att hitta minst tretton quick fixes till!

Man kan göra väldigt mycket nytta om man lägger lite tid på att analysera verksamhetens siffror och det behöver inte kosta skjortan. Oftast blir man lite hemmablind samt har inte tid eller ork att koncentrera sig på olika förbättringsprojekt. Orango hjälper dig gärna att analysera just din verksamhet och hitta förbättringsområden som är bra för just ditt företag.

Kontakta mig för mer information

På Orango erbjuder vi många olika tjänster för ledning, styrning och förändringsarbete. Vi hjälper gärna dig att förbättra din verksamhet!

Anna Karin Sandstedt
Anna-Karin Sandstedt
Telefonnummer: 0705-71 08 46