Westcoast Windows live med 4PS Construct | Orango

Westcoast Windows live med 4PS Construct

Westcoast Windows, del av Hancap-koncernen går live med sitt nya affärssystem 4PS Construct.

Den nionde januari gick Westcoast Windows live med affärssystemet 4PS Construct. De är därmed det andra företaget i Hancap-koncernen som använder systemet. Och fler väntas följa. Projektet har fortlöpt väl och en av framgångsfaktorerna har varit det goda samarbetet mellan Westcoast Windows ekonomiavdelning och Orango. Trots att go live legat under hektiska bokslutstider. Dessutom fanns redan en stor vana av affärssystem och en förståelse för projektets omfattning och innebörd hos Westcoast Windows. Något som gjorde övergången till 4PS Construct extra smidig.

Westcoast Windows byte av system innebär att de får en bättre översikt och uppföljning mellan de olika bolagen i koncernen. Det har även byggts en integration till fönster- och dörrproduktionssystemet CalWin. Detta kommer att medföra att mycket manuellt arbete kommer att kunna undvikas. Nästa steg i fas 2 är att starta tjänsten för inläsning av leverantörsfakturor. Det kommer ytterligare att underlätta vardagen för användarna.

Vi ser fram emot att fortsätta arbeta nära Westcoast Windows och inleda nästa steg i projektet.

Om Westcoast Windows

Westcoast Windows affärsidé är att tillverka kvalitetsfönster och fönsterdörrar av aluminium/trä med stor flexibilitet avseende storlek och design. De vill vara det självklara fönstervalet för människor med höga krav på kvalitet, miljö, flexibilitet och service.

Tillsammans med ett sju andra bolag bildar de Hancap Consumer. Hancap Consumer är en grupp inom det svenska holdingbolaget Hancap AB. Med Sverige som bas har Hancap Consumer tillverkat fönster och uterum de senaste 30 åren, till främst de nordiska marknaderna samt Storbritannien, Schweiz och Tyskland.