Kritiska framgångsfaktorer & utmaningar för… | Orango

Kritiska framgångsfaktorer & utmaningar för konsultverksamheter 2020 [inspelat webinar]

Webinarbild progressus kritiska

Ny teknik och smarta systemstöd hjälper företag att automatisera och växla upp sin tjänsteleverans. Med lägre kostnader, högre intäkter och förbättrat resultat som följd.

Hur påverkar digitaliseringen din verksamhet idag?
Vi vet och vi hjälper andra företag på samma förändringsresa.

I det här inspelade webinaret går Stefan Nilsson, senior project manager på Orango, igenom:

  • Hur digitaliseringen påverkar projekt- och tjänsteproducerande företag
  • Hur affärsmodeller och konsumentbeteende förändras
  • Vilka krav detta ställer på ett modernt systemstöd 2020

Webinaret spelades in 19 mars 2020 och är 34 minuter långt.

Nedladdning

Vill du läsa mer?