Webinar 4 juni: Ta kontroll - hur kan ett branschanpassat affärssystem hjälpa dig med dina projekt?

Att säkerställa att du har kontroll över verksamheten i ett projektorienterat bolag kräver ofta att många av era processer integreras med information från olika källor och system. Det ställer i sin tur extra höga krav på ditt affärssystem. Är du nyfiken på hur ett branschspecifikt system kan hjälpa dig att öka kontrollen?

Säkerställ att du har kontroll över verksamheten i dina projekt. I det här webinaret visar Christoffer Gustafsson hur du knyter ihop processen från kalkyl och anbud till färdigställt och vinstavräknat projekt med hjälp av branschlösningen 4PS Construct. Han kommer bland annat gå igenom planering, inköp, mobil orderhantering/tidrapportering och prognostisering.

Datum: tisdag 4 juni
Tid: 09.00-09.45

4PS Construct är en tilläggslösning som bygger på Microsoft affärssystem Dynamics NAV/Dynamics 365 Business Central.

Vi håller på i max 45 min och avslutar med möjlighet för dig att ställa frågor till Christoffer. Webinaret körs via verktyget GoToWebinar. Efter anmälan kommer du att få ett mail från dem med länk och instruktioner om hur du kopplar upp dig.

Anmälan

Lösningar med 4PS Construct