Ta kontroll över dina projekt - ett branschanpassat… | Orango

Ta kontroll över dina projekt - ett branschanpassat affärssystem för bygg, installation & service [inspelat webinar]

Att säkerställa att du har kontroll över verksamheten i ett projektorienterat bolag kräver ofta att många av era processer integreras med information från olika källor och system. Det ställer i sin tur extra höga krav på ditt affärssystem. Är du nyfiken på hur ett branschspecifikt system kan hjälpa dig att öka kontrollen?

Inspelat webinar Få kontroll över bygg och installationsprojekt

Säkerställ att du har kontroll över verksamheten i dina projekt. I det här webinaret visar Christoffer Gustafsson hur du knyter ihop processen från kalkyl och anbud till färdigställt och vinstavräknat projekt med hjälp av branschlösningen 4PS Construct. Han kommer bland annat gå igenom planering, inköp, mobil orderhantering/tidrapportering och prognostisering.

4PS Construct är en tilläggslösning som bygger på Microsoft affärssystem Dynamics NAV/Dynamics 365 Business Central.

Anmälan

Har du några frågor om 4PS?

Tveka inte att kontakta mig!

Mathias Gyllensvard
Mathias Gyllensvärd
Telefonnummer: 0708-76 38 24

Lösningar med 4PS Construct