Webinar 14 nov: Ta kontroll - hur kan ett branschanpassat affärssystem hjälpa dig med dina projekt?

Att säkerställa att du har kontroll över verksamheten i ett projektorienterat bolag kräver ofta att många av era processer integreras med information från olika källor och system. Det ställer i sin tur extra höga krav på ditt affärssystem. Är du nyfiken på hur ett branschspecifikt system kan hjälpa dig att öka kontrollen? 

4Ps Webinar 181114

Affärssystemet 4PS Construct knyter ihop projektprocessen från budgetering till stängt och uppföljt projekt. I det här webinaret kommer Orangos Christoffer Gustafsson att visa hur budget ställs mot det ackumulerade utfallet från leverantörsfakturor, tidrapporter och materialkostnader för att sedan användas till att skapa den kontroll du behöver.

Han kommer också ge dig en översikt och visa hur systemet hanterar dokument, ÄTA, prognoser, projektvärdering för vinstavräkning och en del annat som rör den administrativa processen kring projekt.

Webinaret lämpar sig både för dig som redan använder ett affärssystem specifikt utvecklat för bygg, installation och service, såväl som för dig som är nyfiken på vad det innebär. 4PS Construct är en tilläggslösning som bygger på Microsoft affärssystem Dynamics NAV/Dynamics 365 Business Central

Vi håller på i max 45 min och avslutar med möjlighet för dig att ställa frågor till Christoffer.

Tid: 09.00-09.45

Anmälan

Syns det inget anmälningsformulär precis ovanför denna textrad? Klicka då här!