Webinar 3 okt: Effektivisera leverantörsfakturaflödet med ExFlow

Kostnaden för att manuellt handlägga en leverantörsfaktura uppskattas till 150-500 kronor beroende på verksamhet. Genom att införa elektronisk fakturahantering (EFH) minskar den administrativa kostnaden årligen med 25-50% per faktura.

Nav Webinar Exflow 3 Okt

Om du använder elektronisk fakturahantering (EFH) på ett smart sätt kan du frigöra resurser på ekonomiavdelningen och få bättre överblick över företagets kostnader tillsammans med minskade räntekostnader. Det ger också ett säkrare och mer effektivt attestflöde, underlättar budgetarbete och som bonus får företaget en miljövänligare lösning.

ExFlow NAV är en certifierad tilläggsmodul för elektronisk fakturahantering till affärssystemet Microsoft Dynamics NAV. Till skillnad från andra lösningar krävs ingen integration. 

På webinaret kommer du få se hela fakturaflödet och självklart finns möjlighet att ställa frågor. Några av de funktioner som kommer visas är bland annat:

- skanning/tolkning
- ankomstregistrering
- automatkontering
- matchning mot avtalsdefinitioner
- matchning mot inköpsorder på huvudnivå och trevägs-matchning på radnivå
- attestgränssnitt i webbläsare, mobiltelefon, ipad
- sökmöjligheter för attestanterna
- bokföring
- inställningar
- rapporter

Webinaret är allmänt hållet för att ge en bra bild kring hur Dynamics NAV och ExFlow arbetar tillsammans. 

Vi börjar kl 09.00 och håller demo fram till 10.10. 

Vill du veta mer om eventet eller kopplingen till ExFlow? Kontakta mig!

Roger Andersson
Roger Andersson
Telefonnummer: 0705-58 22 05

Anmälan

Syns det inget anmälningsformulär precis ovanför denna textrad? Klicka då här!