VD summerar våren 2015 | Orango

VD summerar våren 2015

Vilken fantastisk start vi har haft på 2015! Efter ett 2014 då vi hade en otrolig utväxling både vad gäller tillväxt och resultat (läs mer här) så fanns det mycket att leva upp till när 2015 drog igång.

Vd Summerar Var2015

Vi gick in i året med bra fart inom alla våra affärsområden (AX, NAV och IBM). Allra bäst gick det för IBM sidan där framförallt Nobiagruppen utmärkte sig både resultatmässigt men även med en mycket positivt upplevd kundnytta. Hela IBM har gjort mycket bra ifrån sig under våren och ligger även långt över högt ställda förväntningar. Här kan vi också notera en ny Bisonkund i LMI AB som gick i produktion i maj.

Vårt affärsområde Microsoft Dynamics NAV har gjort sin bästa vår någonsin och affärerna har strömmat till oss i en takt som överraskat till och med oss själva. Microsoft har rankat oss som nummer ett bland sina NAV-partners och detta märker vi av framförallt genom flera intressanta leads som Microsoft hänvisat till oss. Det stora trycket ställer höga krav på vår organisation och våra medarbetare. Här gäller det att inte gapa över för mycket utan vara ärliga mot kunderna och inte lova för stort men även att rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens, attityd och värderingar.

Även Microsoft Dynamics AX gjorde en mycket bra vår som var långt över motsvarande period föregående år. Vi rankas även här som en av Microsofts starkaste partners. Purus, Backer BHV, Bong och Starka är helt nya kunder för oss och prospektlistan inför hösten ser väldigt intressant ut.

Under våren har vi anställt två erfarna konsulter, en till Dynamics AX- och en till IBM-gruppen och skrivit anställningsavtal med sju nya medarbetare. Jag tror att en anledning till att vi lyckas fortsätta rekrytera duktiga konsulter är att våra värderingar genomsyrar hela bolaget. Vi är ett lag som löser problem tillsammans och vi jobbar ständigt för att vara en av Sveriges bästa och mest trivsamma arbetsplatser.

Vi fortsatte vår inslagna linje med stora insatser på marknadssidan, framförallt digitalt men även med närvaro på arbetsmarknadsdagar som arrangeras av Universitet och Högskolor. Hemsidan är också utvecklad och här försöker vi hela tiden ligga i framkant.

I maj fick vi återigen en förstaplacering inom kategorin Verksamhetslösningar vad gäller kundnöjdhet i Radar Groups årliga Leverantörskvalitetsrapport. Det innebär att vi för tredje året i rad varit högst rankade bland affärssystemsleverantörer. Detta är vi så klart oerhört stolta över, en placering som vi kommer arbeta hårt för att behålla till nästa års rapport.

Den 29 juni krönte vi första halvåret genom att göra vår största och mest strategiska affär någonsin i Orangos historia. Då köpte vi det Stockholmsbaserade Dynamics AX-konsultbolaget Annata Sverige AB (läs mer här). I och med detta förvärv får vi tretton nya medarbetare, en väl fungerande bas i Stockholm och en unik branschlösning för fordons- och uthyrningsföretag. From 1/9 är Annata Sverige en del av Orango.

Nu ser vi fram emot en fin höst med nya utmaningar och arton nya kollegor. I mitten på september har vi en kick-off för hela firman i Slovenien där vi samlar styrkorna och förbereder oss för att hjälpa våra kunder att bli än mer nöjda och framgångsrika.