VD summerar 2014 | Orango

VD summerar 2014

Mästarklass tycker jag är ett lämpligt ord att sammanfatta 2014 med för Orango AB. Året som gått har varit väldigt spännande och intensivt med allt från förvärv till omfattande strategiarbete och nytt namn.

Laget Dubai
Mästarlaget i Dubai våren 2014

År 2014 har allt pekat uppåt för Orango AB. Vårt uttalade mål om en tillväxt om minst 10 % har vi lyckats med och det med råge och vi har klarat en drömgräns att ta oss över en omsättning som överstiger 100 miljoner samt resultat som ligger nästa dubbelt upp mot förra årets. Samtliga affärsområden Bison, Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV och PRMS har var för sig, både utvecklats och visat mycket goda resultat.

Jag ser en ständig utveckling hos medarbetarna i företaget där värdeord som engagemang, ansvar, yrkesstolthet, glädje, lagkänsla och samarbete ligger till grund. Kunniga och drivna människor från universitetet/högskolor samt andra konsult- och affärssystemsföretag har valt att komma till oss. Totalt har vi växt med 18 nya medarbetare under 2014.

Jag är mycket stolt att få leda detta fina bolag som inte hade varit där det är utan alla fantastiska medarbetare som dagligen gör insatser i Mästarklass.

Under året har vi;

 • nått över 100 miljoner i omsättning
 • haft en mycket god lönsamhet
 • en mycket god soliditet
 • växt med 18 medarbetare
 • anställt och utbildat fem trainees
 • fördubblat vår säljstyrka
 • försvarat vår topplacering i Radar Groups årliga leverantörskvalitetsundersökning
 • köpt och införlivat Åhus studioData i verksamheten
 • slagit ihop Malmö och Helsingborg till ett väl fungerande bolag
 • bytt namn till Orango AB
 • gjort en intensiv marknadsinsats med bla annonsering i TV och digital media
 • gjort en omprofilering med ny logga och hemsida
 • genomfört ett omfattande strategiarbete med sikte på 2020
Vision

Jag vill tacka alla medarbetare, kunder och samarbetspartners för ett mycket framgångsrikt år 2014. Nu gäller det att ta nya tag och kämpa vidare för att göra 2015 minst lika lyckat.

Under det kommande året är målet att fortsätta växa med god lönsamhet. Vi vill ha branschens bästa och stoltaste medarbetare, att behålla och rekrytera rätt kompetens och personal är en avgörande framgångsfaktor för vår fortsatta tillväxt. En annan avgörande faktor är kärnan i vår verksamhet – att med passion och engagemang utveckla våra kunders verksamhet, hjälpa dem att nå sina mål och behålla de goda personliga relationer som gjort att vi är där vi är idag.