Trafiksystem Väst AB väljer affärssystemet 4PS Construct för… | Orango

Trafiksystem Väst AB väljer affärssystemet 4PS Construct för sin fortsatta tillväxt

Trafiksystem Trafik

Nytt affärssystem och partner – Trafiksystem Väst planerar för framtiden med investering i det Microsoft-baserade 4PS Construct tillsammans med Orango som systempartner.

För att få stöd i sin tillväxt investerar Trafiksystem nu i 4PS Construct, ett verksamhetssystem med projekthantering, service och ekonomifunktioner. Integrationer kommer även att göras mot områdesspecifika expertsystem för utvalda sub-processer, bland annat inköpshantering.

- Vårt största kriterie var att välja ett standardsystem som i så hög utsträckning som möjligt stödjer, och kan hjälpa oss att förbättra, våra processer. Vi måste också kunna köpa detta som en tjänst. Där det i leveransen ingår att vi ständigt kan hålla oss på senaste versionen utan att det kräver allt för mycket av oss själva, säger Lars Wiesner, inköpschef, på Trafiksystem.

- Att Trafiksystem är så måna av att använda sig av våra best practices och fördefinierade flöden för branschen ger oss en möjlighet att med små medel alltid hålla dem up to date med ny funktionalitet som släpps i produkten. Det tror jag är oerhört viktigt när utvecklingen går så fort. 4PS är byggt på inputen från väldigt många kunder i samma bransch och fylls hela tiden på med ytterligare funktionalitet, säger Tony Robertsson, ansvarig för 4PS, Orango.

I första skedet kommer systemet att användas av ca 25 användare på bolagets samtliga avdelningar.

Om Trafiksystem Väst

Trafiksystem Väst är ett expansivt företag inom belysning, trafiksignaler & intelligenta trafiksystem. Företaget har idag ca 70 anställda och en budgeterad omsättning på ca 200 miljoner. De var tidigare en del av Svevia men blev 2014 bolagiserade och uppköpta av Erlandsson Holding.

Kontakt
För mer information, vänligen kontakta:

Christoffer Gustafsson, säljare på Orango, 076-000 66 57