SydGrönt väljer Bison för att kunna växa vidare | Orango

SydGrönt väljer Bison för att kunna växa vidare

Under våren gick SydGrönt live med sin nya Bison-implementation.

Ruqdz6zblyusiescatql 2

– SydGrönt har en komplex struktur med många odlare, hanterar stora volymer och har många skräddarsydda lösningar. Vi är inne i en expansiv och händelserik fas. Den nya IT-plattformen gör det möjligt för oss växa och möta nya krav på märkning och andra krav relaterat till en ökad automatisering inom livsmedelsbranschen, säger Sara Berger, VD på SydGrönt.

För Orangos del var projektet hos SydGrönt ett i raden i en uttalad satsning på att hjälpa företag inom färskvarubranschen att implementera ett modernt affärssystem.

– Vi är glada för den lyckosamma driftsättningen vi har haft på SydGrönt. Vi har ångan uppe inom frukt och grönt då detta är det tredje projektet vi driftsätter inom en period på 1 år i branschen. Bison som system i kombination med erfarenheten av branschen ger stora fördelar och möjligheter i SydGrönts verksamhet, säger Emil Pennlöv, projektledare på Orango.

Är ni också ute efter att förnya ert ERP? Kontakta mig!

Peter Lindecrantz Lowrez
Peter Lindecrantz
Telefonnummer: 0706-41 52 00

Lösningar med Bison