Summering av Bison-året 2015 | Orango

Summering av Bison-året 2015

2015 Clouds

Likt 2014 var även 2015 ett bra år för Orango och inte minst för vårt egenutvecklade affärssystem Bison. Vi är väldigt stolta över att ha ett eget affärssystem som kan hjälpa våra kunder till framgång. Under 2015 har vi gjort vår första Bisoninstallation hos ny kund där alla applikationer körs fullt ut i ett webbgränssnitt. Utöver denna implementering har flera spännande projekt bedrivits hos våra befintliga kunder. Nedan kommer jag berätta lite mer om några av dessa.

Bison tar steget ut i butikerna hos Panduro Hobby

Under året har vi tillsammans med Consafe Logistics implementerat voice picking på centrallagret hos Panduro för att öka plockeffektiviteten. Bison sköter prioritering och sammansättning av plocklistor och skickar sedan över dessa till Consafe-produkten Astro Voice som ombesörjer den röststyrda funktionaliteten. Nu har vi två Bisonkunder, Panduro och Thomee, som använder sig av röststyrning för att optimera sin plockeffektivitet. Båda projekten har varit lyckade och vi ser fram emot att jobba ännu mer med detta i framtiden.

Panduro är mitt inne i en spännande resa där de håller på att förbättra sitt IT-stöd hela vägen ut i butiksledet. Panduro har skrivit avtal med EG avseende deras POS-system FACKTA som kommer sköta all försäljning i butikerna. I samband med detta drivs ett integrationsprojekt för att koppla samman FACKTA med Bison så att alla försäljningstransaktionerna från butikerna kommer in i affärssystemet. Samtidigt ska affärssystemet servera information till butiksbiträdena i form av bland annat korrekta lagersaldon och artikelinformation.

Parallellt vidareutvecklar vi på Orango vår butiksportal i Bison tillsammans med Panduro. Detta projekt bidrar till att färre integrationer till andra system behövs och att butikspersonalen numera kan sköta flertalet av sina administrativa uppgifter direkt i Bison. I och med detta projekt tar Bison ytterligare ett steg ut i verksamheten då Bison framöver kommer äga butikssaldo, sköta all butiksbeställning, lagerkorrigering, inventering, transaktionshantering, lagervärdering, kontering mm. I ett ytterligare steg att effektivisera Panduros processer har Orango tagit fram systemstöd för automatgenererade order som föreslår för butikerna vad de bör beställa hem vid nästa tillfälle baserat på ett urval av parametrar, bland annat nuvarande lagersaldo, lagda beställningar och kapacitet.

Dessa spännande projekt som rör Panduros butiker kommer vi att berätta mer om i bloggen under året. Är du intresserad att veta mer redan nu är du välkommen att kontakta Marcus Svensson (marcus.svensson@orango.se) på Orango.

Tredjepartslogistik på Procurator

Procurator har på senare tid vuxit ur sitt lager i Malmö och har under 2015 tagit beslut om att flytta sitt centrallager till Aditro i Jönköping, som erbjuder en lösning för tredjepartslogistik, vilken har integrerats med Bison. Det har varit ett stort integrationsprojekt som berört flera delar av Procurators verksamhet.

LMI – ny kund som kör Bison

Under året gick vår senaste kund LMI i drift med Bison, detta med en version som enbart körs i webbgränssnitt. Specifikt för denna kund är att Bison fått ny funktionalitet som inte tidigare funnits, nämligen en 3PL-lösning i Bison som hanterar olika varuägare för varje enskild artikel. Ytterligare nyheter kopplat till detta projekt är att vi utfört ett integrationsprojekt för koppling mot TA-systemet Memnon. Mer om detta installationsprojekt och LMI kommer inom kort på bloggen.

Nya ägare och nya bolag på Lomond Industrier

I december 2014 förvärvade Habos dotterbolag Industribeslag aktierna i B Sörbö AS och Sörbö Partner AS och under hösten 2015 har installationer av Bison utförts på dessa nya företag. I samband med att Lomond Industrier förvärvas av Volati-koncernen har de bytt bank och Orango har utfört bytet av bank i Bison.

Orango har även tagit fram en helt ny webbshop för Thomee som kommer lanseras under året. Mer om detta projekt kan ni läsa i ett blogginlägg senare i vår.

Vi ser fram emot ett spännande 2016

Vi har ett spännande år framför oss med flera stora projekt på gång. Just nu för vi långt gångna diskussioner med tre spännande prospekts. Vi bedriver verksamhetsutvecklingsprojekt hos alla våra kunder, både avseende deras affärsprocesser och hur de vill jobba samt hur deras affärssystem Bison ska kunna stödja detta på bästa sätt. Slutligen arbetar vi för att skapa ett forum i syfte att främja dialog och erfarenhetsutbyte mellan våra kunder som använder Bison.

Lösningar med Bison