Stefan Selvander slutar som vd för Orango | Orango

Stefan Selvander slutar som vd för Orango

Stefan Selvander

Stefan Selvander har valt att lämna sitt uppdrag som vd/Regional Director Sweden på Orango och gjorde sin sista arbetsdag den 31 december. Stefan började på Orango hösten 2018 i samband med Orangos förvärv av dåvarande Pdb Datasystem AB där han var vd.

Orangos nuvarande styrelseordförande och tidigare vd, Ronny Roos, har tills vidare tagit över rollen som vd/Regional Director Sweden. Under den närmaste tiden kommer Emiel Putman, koncernchef Fellowmind, tillsammans med Ronny och övriga ledningen i Orango att diskutera hur en permanent lösning för ledarskapet i regionen ska se ut.

När nu Stefan Selvander slutar som vd i Orango är vi många som vill tacka honom för de insatser han gjort både för Pdb och i Orango. Stefan var definitivt en stor bidragande orsak till Orangos intresse i Pdb och i Orango har han varit med att ta bolaget in i Fellowmind, som kommer att ge våra medarbetare och kunder nya möjligheter att utvecklas och blomstra. Så, stort Tack Stefan för din tid både i Pdb och i Orango!

Ronny Roos, tillförordnad vd/Regional Director Sweden