Skandinaviska Glassystem väljer 4PS Construct | Orango

Skandinaviska Glassystem väljer 4PS Construct

Skandinaviska Glassystem väljer 4PS Construct som nytt affärssystem tillsammans med Orango som partner. 4PS Construct är en systemlösning baserat på affärssystemet Microsoft Dynamics NAV. Ett branschinriktat systemstöd med specifik funktionalitet för företag inom bygg, installation, projekt, maskin och service.

Det inledande projektet innebär att Skandglas kommer att arbeta med projekthanteringsflödet från prognos/budget till projektvärdering tillsammans med lager och finans.

Vi önskar Skandglas varmt välkomna till Orango!

Om Skandinaviska Glassystem

Skandinaviska Glassystem är ett av Skandinaviens ledande företag inom fasadentreprenader. De har specialiserat sig på kompletta fasadlösningar, speciallösningar inom glas samt bärande konstruktioner och tak. De arbetar bland annat med prestigefulla projekt såsom Oslo Opera, utbyggnaden av Gardemoen Oslo, Victoria Tower i Stockholm och Industrins Hus i Köpenhamn.

Deras framtida utmaning är att möta morgondagens krav på hållbarhet, energi och design med hjälp av fortsatt forskning och utveckling av nya byggsystem och koncept.

Kontakt
För mer information, vänligen kontakta:

Christoffer Gustafsson, säljare Orango, 076-000 66 57
Sven-Johan Lindestam, CFO Skandinaviska Glassystem, 031-650 651