SEPA närmar sig – är ni beredda? | Orango

SEPA närmar sig – är ni beredda?

Sepa Shutter

Den 31 oktober 2016 inträffar ”SEPA End Date” i Sverige. Det innebär att ditt affärssystem måste kunna hantera den nya SEPA-standarden för att du även fortsättningsvis ska kunna skicka och ta emot betalningar i euro på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. SEPA står för Single Euro Payments Area och visionen för SEPA är framtagen och drivs av EU-kommissionen tillsammans med Europas banker.

Med SEPA vill man inom Europa göra det möjligt för privatpersoner, företag och andra ekonomiska aktörer att på ett enhetligt sätt skicka och ta emot betalningar i euro, betalningar ska hanteras på samma sätt oavsett om det är en nationell eller gränsöverskridande betalning.

De nya betaltjänsterna som de svenska bankerna kommer att erbjuda sina kunder är tre till antalet:

  • SEPA-girering (SEPA Credit Transfer) – Med de anpassade tjänsterna för girering i euro, är det lika enkelt att betala fakturor i euro till ett annat land inom Europa som inom det egna landet. IBAN och BIC används som kontoidentifikation.
  • SEPA-autogiro (SEPA Direct Debet) – Autogiro innebär att man kan ge företag i andra länder inom Europa behörighet att debitera sitt konto i hemlandet. Betalning genom SEPA:s autogirotjänst görs då i euro.
  • SEPA-kortbetalningar – Kort som ges ut inom SEPA-området har ett särskilt chip, så kallade EMV-chip, samt en tillhörande PIN-kod för säker identifiering.

Påverkar detta oss?

Ja, i SEPA ingår alla 28 EU-medlemsländerna samt Island, Norge, Liechtenstein, Monaco och Schweiz.

Länderna inom eurozonen är redan aktiva inom SEPA för samtliga eurobetalningarna sedan 1 augusti 2014. För länder utanför eurozonen är sista dag för att övergå till SEPA-betalningar satt till 31 oktober 2016.

Hur påverkas ert affärssystem?

Efter att SEPA är igång för Sverige kommer bankerna kräva att samtliga eurobetalningar skickas in enligt SEPA-format, ISO XML 20022. Detta kräver att ert affärssystem stödjer det nya formatet.

SEPA innebär även att samtliga leverantörer med eurotransaktioner behöver kompletteras med ett IBAN-nummer (International Bank Account Number).

Läs mer information nedan om vad som gäller för just er Dynamics-installation.

Kontakta er bank

Börja med att kontakta er bank och diskutera vad SEPA innebär för era banktjänster och vilka tidsperioder ni har att förhålla er till. Om du vill prata om hur ditt affärssystem står rustat inför förändringen så är du naturligtvis varmt välkommen att kontakta oss på Orango.

Microsoft Dynamics AX

AX 2012

En lösning för SEPA till AX 2012 kommer att lanseras från Microsoft i kvartal 3. Vi som partner har varit med och testat lösningen och kommer erbjuda våra kunder hjälp med installation och förberedelser. Lösningen inkluderar SEPA Credit Transfer med möjlighet att skicka samtliga betalningsmetoder (bankgiro, eurobetalningar, utländska betalningar) i en och samma SEPA-betalningsfil.

AX 2009

Två lösningar kommer att finnas tillgängliga för AX 2009, en light-version med enbart SEPA-girering och en totalversion med samtliga betalningar i gemensamt betalningsformat.

  • SEPA light-version för AX 2009
    Vi på Orango har en lösning för SEPA-girering i AX 2009. Detta är en mindre version och inkluderar eurobetalningar genom SEPA-format. Övriga betalningsmetoder såsom bankgirobetalningar hanteras som förut. Beroende på bank kan viss dialekthantering behövas läggas till.
  • SEPA totalversion för AX 2009
    Den större lösningen för SEPA till AX 2009 kommer att lanseras från Microsoft i kvartal 3. Lösningen inkluderar SEPA Credit Transfer med möjlighet att skicka samtliga betalningsmetoder (bankgiro, plusgiro, eurobetalningar och utländska betalningar) i en och samma SEPA-betalningsfil.

AX 4

Vi på Orango har en lösning för SEPA-girering i AX 4. Lösningen är en light-version och inkluderar eurobetalningar genom SEPA-format. Övriga betalningsmetoder såsom bankgirobetalningar hanteras som förut. Beroende på bank så behöver viss dialekthantering läggas till.

XAL

Lösning för XAL saknas från Microsoft. Du som XAL-kund är välkommen att kontakta oss på Orango för att diskutera era möjligheter.

Microsoft Dynamics NAV

NAV 2013, NAV 2015 och NAV 2016

De nyare versionerna av Dynamics NAV har stöd för det nya filformatet som nämnts i texten ovan. Eftersom arbetet mellan bankerna och programleverantörena har pågått under våren så måste man säkerställa att man har senaste versionen i sin installation av Dynamics NAV.

NAV 2009 och äldre versioner

I versionerna NAV 2009 och tidigare finns det inte förberett för SEPA-filformat, ISO20022. Här måste man komplettera leverantörsbetalningsrutinen med en ny funktion för att kunna hantera detta format. Orango kommer att kunna erbjuda en lösning om man har BASE/SWEBASE i sin Dynamics NAV-installation.

Webinar med fokus på SEPA ur ett NAV-perspektiv

Orango kommer den 13 september att arrangera ett webinar för att ge ytterligare information förberedelser inför SEPA. Mer information och inbjudan kommer på sajten inom kort.


Orangos kontaktpersoner i SEPA-relaterade ärenden
Dynamics AX: David Nilsson, david.nilsson@orango.se, 076-001 98 06
Dynamics NAV: Pia Kruse, pia.kruse@orango.se, 042-400 50 81