SabaFruit – ny kund inom Orangos branschsatsning mot frukt… | Orango

SabaFruit – ny kund inom Orangos branschsatsning mot frukt och grönt

Saba 0103 Lycka

Välkommen som ny Bison-kund säger vi till SabaFruit i Helsingborg!

SabaFruit saluför ett komplett sortiment inom frukt och grönt, såväl närodlat som importerat, och levererar i första hand till kunder på den svenska marknaden. Förutom verksamheten i Helsingborg finns också en Stockholmsverksamhet som går under namnet Hedenbys. Totalt omsätter bolaget drygt 600 MSEK och har cirka 40 anställda.

Affärssystem för frukt och grönt-branschen

Vi har sedan en tid tillbaka gjort en riktad satsning för Bison på företag inom just frukt och grönt. Anledningen till detta är att Bison som affärssystem passar utmärkt till denna typ av verksamhet. Ett affärssystem i denna bransch behöver vara väldigt driftsäkert, kunna hantera stora transaktionsmängder och snabba flöden men också vara enkelt att anpassa för att stödja en verksamhet i ständig förbättring. Dessa egenskaper är kärnkompetenser i Bison och att vi till detta kan addera en djup branschkunskap, inom Orango och tillsammans med partners, gör inte saken sämre.

Branschens utmaningar

Det finns mycket som skiljer färskvaruhandeln från mer traditionell partihandel. Exempelvis är inköp och försäljning mycket tätare kopplad än i många andra företag och ofta arbetar en säljare även med inköp. Eftersom mycket av försäljningen typiskt sätt sker över telefon är orderregistreringen en kritisk applikation där man snabbt och enkelt ska kunna registrera sina order och samtidigt försäkra sig om att man erbjuder kunden rätt saker. Det finns också behov att på ett enkelt sätt kunna koppla en kundorderrad till ett visst inköp inte bara i orderläget som brukligt är utan till och med så sent som vid själva inleveranstillfället.

På inköpssidan ligger utmaningen bland annat i att kunna kalkylera de hemtagningskostnader som ordern medför på ett detaljerat sätt. Detta är särskilt viktigt eftersom dessa kostnader ofta kan vara stora i förhållande till själva varuvärdet. Avräkningshantering är också en utmaning för branschen där leverantörens (odlarens) betalning står i relation till det verkliga försäljningspriset på varorna. Till detta kommer även pallhantering, partihantering, kvalitetskontroll och speciella prismodeller som exempel på ytterligare skillnader mot övrig partihandel.

Projektet är i full gång med stort engagemang från alla inblandade parter och vi på Orango ser verkligen fram emot att få arbeta med SabaFruit under många år framgent.

Lösningar med Bison