Prata ExFlow med SignUp under Make IT Together | Orango

Prata ExFlow med SignUp under Make IT Together

SignUp Software är guldpartner för Orangos kundevent Make IT Together i Båstad som går av stapeln 22-23 november. Nyfikna deltagare kommer under torsdagen få veta mer om deras elektroniska fakturahantering kallad ExFlow. Passa på att läsa på om produkten nedan.

Img 6699
SignUp Software var representerade även på 2017 års Make IT Together

Automatisera fakturahanteringen med ExFlow – direkt i Microsoft Dynamics 365 F&O, BC, AX eller NAV

Om vi tar det från början – på ett eller annat sätt får ditt företag en faktura, det kan vara pappersfaktura, PDF, e-faktura eller XML-fil. Och fakturan ska såklart betalas. ExFlow från SignUp Software automatiserar hela fakturahanteringsprocessen direkt i Microsoft Dynamics (i såväl 365 F&O, 365 BC, AX och NAV)för att skapa en tydlig, överskådlig och effektiv process som gynnar såväl företaget som dess leverantörer.

ExFlow är en fullt integrerad fakturahanteringslösning som är utvecklad direkt för Microsoft Dynamics. ExFlow finns för såväl Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, 365 Business Central, AX och NAV.

ExFlow tolkar fakturainformation, validerar data, matchar mot inköpsorder, godsmottagning eller kontrakt, distribuerar fakturor för attest samt gör det möjlig att boka och kontera fakturor direkt i ett smidigt och intuitivt gränssnitt.

Personal på ekonomiavdelningen fortsätter att arbeta i sitt vanliga gränssnitt, och ExFlow utnyttjar affärslogiken i Microsoft Dynamics (för exempelvis inköpsordermatching) samt standardprocesser för bokföring. ExFlow hanterar alla förekommande fakturatyper, även projekt- och kreditfakturor.

Genom att använda ExFlow kan personalen fokusera på avvikelser istället för att manuellt hantera alla inkommande fakturor. Inkommande fakturor kan två- och trevägsmatchas mot såväl inköpsorder som godsmotagningskvitton och kontrakt. ExFlow kan matcha fakturor på både huvud- och radnivå. Dessutom arbetar ExFlow med toleransnivåer för att hantera potentiella avvikelser som exempelvis emballage eller transport.

ExFlow utnyttjar befintliga attestregler i Microsoft Dynamics, men för att skapa smidigare attest kan ExFlow även skapa dynamiska attestflöden baserat på fakturainformation. Attestanter kan arbeta både mobilt och på sin dator. Med ExFlow Webb får attestanten en helhetsbild av fakturor som väntar på attest, och kan enkelt och smidigt godkänna, neka, kommentera eller vidarebefodra attest.

Genom att automatisera fakturahanteringsprocessen skapas värde på flera nivåer. Undersökningar och rapporter från 2018 visar att best-in-class företag* som automatiserat sin fakturahantering har:

  • 82% lägre processkostnad
  • 71% kortare processledtid
  • 53% färre avvikelser
  • 23x fler fakturor som automatmatchas

ExFlow utvecklas av SignUp Software. Globalt använder fler än 700 företag ExFlow för att effektivisera sin fakturahantering. ExFlow hanterar fler än 30 miljoner fakturor årligen. SignUp har kontor och/eller partners i 16 länder över hela världen.

* Ardent Partners – The State of ePayables 2018 – 2018