Orango och SabaFruit prisade för årets bästa… | Orango

Orango och SabaFruit prisade för årets bästa affärssystemsprojekt!

Vid branschmässan Forum4IT offentliggjordes att Bison-implementationen som Orango genomfört hos och tillsammans med SabaFruit utsetts till Sveriges bästa affärssystemsprojekt under föregående år.

Saba2 2
Orangos Jacob Giselsson och Emil Pennlöv tillsammans med SabaFruits Mathias Persson och Cecilia Randau, omgärdade av prisutdelare från HerbertNathan

– Det är en stor ära och ett riktigt värdefullt kvitto på Orangos och Bisons kompabilitet med branschen Frukt och Grönt. Personalen hos SabaFruit ska också lyftas fram, nyckelanvändarna har spelat en viktig roll framförallt i det interna förändringsarbetet. Det har i hög grad bidragit till att organisationen tagit emot systemet och de nya arbetssätten på ett bra sätt, kommenterar Jacob Giselsson, affärsområdeschef för Bison.

– Projekt-teamet har stått för en formidabel insats och varit lyhörda för kundens önskemål. Jag är superstolt över vårt arbete, fyller Emil Pennlöv i, projektledare för implementationen.

Mathias Persson var den som ansvarade för systemskiftet hos SabaFruit. Vi ställde några frågor till honom.

Grattis till utmärkelsen, Mathias! Vilka var, enligt dig, de viktigaste framgångsfaktorerna i projektet?
Först och främst att vi på företaget insåg vikten av att sätta av tid och resurser till projektet. Dessutom hittade vi tidigt medarbetare med lång erfarenhet och hög kompetens i vårt arbetssätt som kunde delta i projektet med stort engagemang. Vidare hade vi ett tätt samarbete med Orango-teamet i anpassningen av systemet, det underlättades av att Orango förstod vår affärsidé. Slutligen genomförde vi grundligt testarbete och utbildning av samtliga medarbete löpande under projektet.

Vad med implementationen är ni mest nöjda med såhär i efterhand?
Att vi med en mycket kort nedtid i systemet kunde driftsätta ett nytt system utan några kritiska fel. Våra kunder märkte i princip inte att vi gjort en så stor operation utan samtliga processer fungerade.

Till sist, varför valde ni Bison som ert nya affärssystem?
Bison är ett flexibelt system jämfört med många andra vi kollade av på marknaden. I den del av frukt och grönt branschen som vi jobbar i, den fria marknaden, där kunden står i fokus hela tiden är flexibiliteten av högsta vikt. Det tycker jag att Bison har fångat upp.

Är du verksam inom Frukt & Grönt? Behöver ni modernisera ert system?

Många företag inom frukt och grönt har haft utmaningar vid implementationer av affärssystem de senaste åren. Branschen har komplexa processer som inte alltid rimmar med den funktionalitet finns i de standardsystem som dominerar den svenska affärsystemsmarknaden i dag. Kontakta gärna mig för en djupare dialog kring hur Orango och Bison skulle kunna hjälpa er.

Jacob Giselsson Beskuren
Jacob Giselsson
Telefonnummer: 0768-52 54 03

Lösningar med Bison