Orango - nu även i Stockholm! | Orango

Orango - nu även i Stockholm!

Från och med idag, 1 september 2015, finns Orango även i Stockholm. I början på sommaren skrevs avtal med Annata Sverige AB och vi förvärvade deras Microsoft Dynamics AX verksamhet i Stockholm med 13 anställda.

Sthlm Stor2

Annata Sverige AB är specialiserade på tjänster kopplade till den vertikala lösningen Annata IDMS, en produkt utvecklad av isländska Annata ehf, baserad på Microsoft Dynamics AX.

IDMS är en mycket omfattande lösning för både processer och BI. Det är en branschspecifik lösning för fordonshandel, fordonsservice, uthyrning och garantihantering med typiska kunder inom bilindustrin, tillverkningsindustrin, jordbruks- och skogsindustrin.

Orango är nu exklusiv återförsäljare av IDMS I Sverige och med förvärvet kommer även kunder som Söderberg & Haak, OK Q8, Kalmar Lantmän, Hyundai med flera.

Vi hälsar alla våra nya medarbetare i Stockholm och nya kunder välkomna till Orango!