Orango fortsätter att växa kraftigt inom Dynamics 365 | Orango

Orango fortsätter att växa kraftigt inom Dynamics 365

Nya Medarbetare
Orango hälsar välkommen till nya medarbetare; Ville Haavisto, Christofer Relesjö, Christian Frid, Ingvar Mårald, Madeleine Nydahl och Anders Hansson

Orango är en av de partners i Sverige som varit allra flitigast på att leverera Dynamics 365 for Finance and Operations. Marknadens positiva mottagande av Microsofts nya flaggskepp har skapat en hög efterfrågan hos de partners som redan hunnit vara involverade i lyckade implementeringar. Det gör att Orango nu behöver växa på konsultsidan för att kunna tillgodose behoven hos såväl befintliga som nya kunder.

Därför är det oerhört viktigt och roligt att hela sex nya medarbetare anslöt till Orango-gänget den 3 september. De förstärker alla den efterfrågan vi har på projekt för både befintliga och nya kunder inom olika områden som projektledning, verksamhetskonsulting och systemutveckling.

Jag är väldigt glad över detta härliga gänget som har en bra spridning av kompetens och erfarenhet. Merparten av dem kommer från verksamhetsledet inom Logistik och Supply Chain samt Tillverkande Industrin, vilket förstärker oss enormt mycket då de har ett stort verksamhetskunnande och lättare kan sätta sig in i våra kunders processer

Katarina Pärsson, Teamledare för leveransorganisationen D365 Finance and Operations på Orango

Vi önskar samtliga sex hjärtligt välkomna till oss på Orango och gratulerar samtidigt också våra kunder som framöver kommer få möjlighet att stifta bekantskap med sex kompetenta och trevliga konsulter.