Ny topplacering för Orango i rapport gällande… | Orango

Ny topplacering för Orango i rapport gällande leverantörskvalitet

För fjärde året i rad placerar sig Orango på listan över Sveriges fem bästa leverantörer inom verksamhetsnära IT.

Fx0Aebxynyfmleks9Kxc Jpg

– Denna rapport är lika trevlig att ta del av varje år! Orango växer stadigt sig större vad gäller antal anställda men vi har ett tydligt fokus på att inte tappa i kvalitet på våra leveranser och årets rapport från Radar är ett värdefullt bevis på att vi bibehållit vår höga nivå, säger Orangos marknadschef Carolina Jarl.

Radar Group skriver så här om Orangos topplacering:

"Orango är ledande på att skapa operativa, taktiska och strategiska värden hos sina kunder under 2016 enligt Radars stora leverantörskvalitetsgranskning.

Radar genomför årligen sedan 2011 en större undersökning runt kundupplevda värden och kvalitet. Årets undersökning engagerade cirka 1 000 svenska verksamheter i att bedöma sina IT-leverantörer i vad som är Sveriges största kvantitativa undersökning hos IT-beslutsfattare runt levererad kundnöjdhet."

– Utmärkelsen tillägnas alla våra hårt jobbande konsulter. Utan deras engagemang och passion för affärssystem och våra kunders verksamheter hade vi knappast kunna bibehålla denna höga nivån år efter år, avslutar Carolina Jarl.

Vill du veta mer om undersökningen och rapporten? Kontakta Freddie Rinderud (0707-83 04 90) som är ansvarig analytiker hos Radar Ecosystem Specialists.