Orango | Inspelat webinar: Nya lagen om e-fakturor träder i kraft 1…

Inspelat webinar: Nya lagen om e-fakturor träder i kraft 1 april 2019

Nya lagen om e-fakturor träder i kraft 1 april 2019 och ställer krav på e-fakturor för alla leverantörer till offentlig sektor.

Ny-lag-om-efaktura-2019

Från och med den 1 april 2019 träder lagen om e-fakturor i kraft. Lagen innebär att leverantörer till kommunala och statliga bolag, kommuner, regioner, landsting och statliga myndigheter ska skicka e-fakturor. Från 1 april 2019 omfattas alla inköp som utförs av offentlig sektor av lagkravet. Inga mindre arbeten eller inköp undantas kravet då det gäller oavsett belopp. De inköp som avtalats innan den 1 april kommer däremot inte att omfattas av lagkravet.

Den nya lagen grundar sig i ett EU-direktiv och målsättningen är att all fakturering ska ske digitalt i Europa redan år 2020. En konsekvens av lagkravet är exempelvis att pdf-fakturor inte godkänns som e-fakturor. I Sverige ska fakturor numer skickas enligt den nya europeiska standarden, den så kallade PEPPOL BIS Billing, om inget annat avtalats.

PEPPOL står för Pan-European Public Procurement On-Line, och hjälper till att hantera arbetet med att skicka och ta emot fakturor för den offentliga sektorn. PEPPOL är en portal som omvandlar e-fakturor så att de skickas i rätt format enligt den nya standarden.