Medlemskap i BIM Alliance och BEAst | Orango

Medlemskap i BIM Alliance och BEAst

Genom att hålla koll på den tekniska utvecklingen kan vi vägleda och hjälpa våra kunder att bli mer effektiva i sitt dagliga arbete.

Inom bygg- och entreprenadbranschen händer det enormt mycket när det gäller digitalisering och vi är förberedda genom att nu vara medlemmar i branschens två viktigaste organ för standardiserat informationsutbyte mellan företag i värdekedjan, BIM Alliance och BEAst (Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard).

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) håller på att förändra bygg- och entreprenadsektorn. Idag finns det helt nya och enklare sätt att arbeta med projektering. Att använda BIM innebär att information om byggarbetet samlas in och att varje skede i byggprocessen lättare kan stämmas av mot uppsatta mål.

I vår affärssystemlösning för bygg, installation och service, 4PS Contruct finns det en brygga till BIM. Detta är en unik lösning då 4PS är den enda leverantören som ger möjligheten att skapa och läsa BIM-modeller inne i själva affärssystemet. Det här ger stor nytta främst när det gäller inköp- och logistikprocesserna. Man kan bland annat på ett enkelt sätt hämta upp materialbehovet från BIM-modellen för olika projekt och få datan direkt tillgänglig för din inköpsprocess med ett knapptryck. Dessutom kan projektet beredas direkt i BIM-modellen inne i affärssystemet. Sammantaget ger detta ett förbättrat samarbete mellan aktörer längs hela kedjan, minskade felkostnader och bättre kontroll på dina overheadkostnader.

BIM Alliance

BIM Alliance är en ideell förening som “arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM – digital strukturerad informationshantering”. Föreningen drivs med finansiering från medlemmarna som aktivt engageras i nätverk, projekt, workshops och seminarier. Med hjälp av BIM kan obrutna informationsflöden skapas i samhällsbyggandets processer och samhällsbyggnadssektorn effektiviseras betydligt. BIM Alliance arbetar för största möjliga branschsamverkan och ökad nytta av BIM.

BEAst

BEAst (Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard) utvecklar standarder för byggsektorn, baserat på internationella standarder och i samarbete med andra branscher. Det gör BEAst till den naturliga mötesplatsen för allt som rör e-handel B2B, EDI, webblösningar och e-kommunikation i branschen. Drivkraften är förenklade processer, lägre kostnader och färre fel.