Katarina Andersson: "En väldigt bra mix av sessioner" | Orango

Katarina Andersson: "En väldigt bra mix av sessioner"

Något av det roligaste med Make IT Together är att många deltagare är återkommande. Det är jättefint bevis på oss att vi har ett bra upplägg och sätter samtidigt en positiv press på oss att förnya och förbättra upplägget varje år så att det inte ska bli upprepning för våra mest trogna stamgäster.

En av alla dessa stamgäster är Katarina Andersson, Controller hos Orangos kund Rowico. Katarina deltar i år för tredje gången i rad och hon tror sig veta varför många väljer att återvända till Båstad år efter år.

– Det är en väldigt bra mix av sessioner. Allt från övergripande inspirationsföreläsningar till specifika och konkreta genomgångar av funktioner i det affärssystem man använder i sitt dagliga arbete, säger Katarina.

Det finns inte två Orango-kunder som har precis samma uppsättning på sitt affärssystem men i grund och botten är det trots allt tre system som ligger till grunden för alla installationer; Dynamics 365/AX, Dynamics NAV och Bison. Genom att under stora delar av eventet dela upp deltagarna efter vilket system de dagligen arbetar i skapas det värden som inte syns i agendan.

– Möjligheten att nätverka med andra NAV-användare och utbyta erfarenheter är en av viktig del av Make IT Together, anser Katarina Andersson.

På frågan kring vilken av årets programpunkter hon ser fram emot mest kommer svaret snabbt.

– Den första föreläsningen kring digital transformation och kundservice ser jag mycket fram emot. Vi befinner oss just nu i uppstarten av ett CRM-projekt där vi bland annat kommer se över vår ärendehantering och våra säljprocesser. Jag hoppas få en del inspiration inför det fortsatta arbetet, avslutar Katarina Andersson.

Rowico är en möbelgrossist baserad i Halmstad. Kunderna är främst möbelkedjor och enskilda butiker i Norden men man har även beställningar från övriga Europa. Man har haft Orango som affärsystemsparter i närmre tre år. NAV har dock funnits i koncernen sedan 2006.