Golden EDI | Orango

Golden EDI

I komplexa affärssystem behövs det enkla lösningar för flödet till och från affärssystemet. En teknik som används för att underlätta informations-överföring är EDI, Electronic Data Interchange. Tyvärr har det aldrig etablerats någon standard för format och innehåll, vilket försvårat implementationsprocesserna. Inte förrän nu! Med Golden EDI hanteras flera olika filformat samtidigt, tolkning av meddelande går smärtfritt och överföring av information till Microsoft Dynamics NAV är i ett standardformat. Äntligen finns det en gyllene väg till den perfekta EDI-kommunikationen.

I kommunikation mellan kund och leverantör förekommer det mycket manuell interaktion som har varit svår att automatisera. Ett av de mer lyckade försöken är användandet av EDI. Det är strukturerade meddelande av information i ett format som är avtalat mellan avsändare och mottagare. Ett vanligt scenario är ett meddelande bestående av en order där parterna är leverantör och kund. Tyvärr har det etablerats många olika format och det drabbar speciellt handelsföretag hårt då man måste hantera fler olika typer av meddelande.

Golden EDI

Lösningen på EDI-problemen finns nu i form av produkten Golden EDI från Orangos samarbetspartner Mats Persson Consulting och Void Pointer, leverantörerna bakom produkten. Istället för skapa en applikationsintegration per filformat och interaktionspartner, används ett tilläggsprogram som kommunicerar med ditt Microsoft Dynamics NAV affärssystem.

Golden EDI är byggt på två system, ett internt system i Microsoft Dynamics NAV och ett extern system som hanterar tolkning och kommunikation. Golden EDI bygger i grunden på att Microsoft Dynamics NAV inte ska vara en kommunikationsmotor. Kommunikationen hanteras utanför affärssystemet där syntaxanalys och parsing av meddelande hanteras samt uppkoppling mot VAN-operatörer.

Edi Bild1 423Px

Säker integration till Microsoft Dynamics NAV

Golden EDI, den gyllene vägen till EDI-överföring, hanterar flera olika filformat samtidigt, tolkar meddelande i olika format och överför information till NAV i ett standardformat. Risken för felinläsning är minimal och filer som inte kan tolkas pausas i ett administrationsverktyg. Till var och en av profilerna skapar man en mappning som läser och skriver information enligt en bestämd ordning. Översättning eller konvertering av information görs jämtemot de krav som företagets partner har.

Funktionen som installeras i Microsoft Dynamics NAV är utvecklad för att göra minsta möjliga påverkan på standardsystemet. Detta betyder att uppgraderingar påverkas minimalt av Golden EDI. I Standard Edition installeras en tjänst på företagets server som hanterar tolkning och kommunikation. Skrivning och läsning görs direkt mot SQL-databasen. Golden EDI är gjord för att passa versioner från Dynamics NAV 3.10 till 2013 och finns snart också som molntjänst.

Vill du veta mer om Golden EDI, Mats Persson Consulting, Void Pointer eller Orango?

Kontakta Mikael Månsson på Orango så berättar han gärna mer.

Medarbetare Mikael Mansson
Mikael Månsson
Telefonnummer: 0709-32 50 77