Customer Success – vårt nya arbetssätt för befintliga kunder | Orango

Customer Success – vårt nya arbetssätt för befintliga kunder

Sedan i höstas finns det inom Orango en gruppering som kallas Customer Success. Den har som sin enda uppgift att arbeta med befintliga Orango-kunder på Microsoft Dynamics-plattform för att utveckla deras verksamheter och systemstöd.

Dajana Group Downsized

Vi lät Katarina Pärsson, teamleader för Customer Success-gruppen svara på några frågor för att ge en större förståelse kring vad begreppet Customer Success innebär för Orango.

Orango har alltid jobbat med långsiktiga kundrelationer. Förklara varför omorganisationen behövs.

– Arbetssättet för en affärssystemkonsult skiljer sig åt en hel del mellan nykundsprojekt och arbete med befintlig kund. Med denna organisationsförändring vi genomgått kan våra konsulter specialisera sig inom respektive del. Samtidigt ville vi skapa ännu bättre och mer strukturerade processer för att vidareutveckla och ta hand om våra befintliga kunder. Det är anledningarna till att vi från i höstas valt att ha två olika leveransenheter, ett för Nykundsprojekt och ett för Customer Success.

Hur lyder Orangos recept för ett framgångsrikt arbete inom Customer Success?

– Vi har skapat tydligare roller i en delvis omarbetad kundutvecklingsprocess. Vi har dedikerade kundansvariga konsulter och Key Account Managers (KAM) som bygger långsiktiga relationer med sina kunder och lär sig deras verksamheter på djupet. Dessa nyckelpersoner leder olika leveransteam som jobbar med ett begränsat antal kunder för att det ska vara enkelt för dem att hålla sig uppdaterade kring varje kunds systemlösning och utmaningar. Detta gör att vi blir mer effektiva och att kunden i slutändan får mer valuta för sina pengar.

Vilka delar av Orangos verksamhet ingår i Customer Success?

– Vi jobbar mot samtliga befintliga Microsoft Dynamics-kunder med undantag för de som har väldigt speciella branschlösningar, t.ex. Annata Dynamics IDMS och Environmental, där våra konsulters unika branschkunskaper trumfar värdet av specialisering på nykundsprojekt eller Customer Success.

Vad händer i framtiden?

– I takt med att Orangos kundbas ökar växer även Customer Success-gruppen antalsmässigt. Vår supportorganisation inom NAV har på kort tid vuxit med flera hundra procent och vi letar ständigt efter nya medarbetare.

Vill du veta mer om Customer Success? Kontakta Katarina!

Katarina Parsson
Katarina Pärsson
Telefonnummer: 0760-01 98 78