Bergman & Beving implementerar Machine Learning-lösning | Orango

Bergman & Beving implementerar Machine Learning-lösning

Bergman & Beving, tidigare B&B-tools, inför en Machine Learning-lösning för effektivare lagerbemanning.

BB mozaik

Bergman & Beving tar nu nästa steg för att effektivisera sitt lager ytterligare, detta genom att använda maskininlärningstekniker för att prognostisera orderingången. Genom att få en större kunskap om sin orderingång i ett tidigare steg än tidigare kan de planera bemanningen på ett bättre sätt.

Lösningen är ett resultat från forskningsprojektet "DataMine” som Orango (tidigare Pdb AB) ingår i tillsammans med Jönköping University.

Bergman & Beving är ett holdingbolag som utvecklar, förvärvar och tillhandahåller starka varumärken för industri- och byggsektorn. Bolaget grundades redan 1906 och har idag 2.600 anställda och omsätter cirka 8,2 miljarder kronor.