Assemblin fortsätter investera i affärssystemet 4PS Construct | Orango

Assemblin fortsätter investera i affärssystemet 4PS Construct

Ytterligare två bolag inom Assemblin-koncernen är nu live med affärssystemet 4PS Construct.

Assemblin Logotyp

Under 2016 förvärvades både Skanska Installation och Delta-gruppen av det av Triton-ägda företaget Assemblin. Totalt innebär förvärven att ytterligare lite drygt 1 000 nya medarbetare adderas till de tidigare 5 000 anställda.

Efter ett endast 3 månader långt, väldigt intensivt projekt under sista kvartalet 2016 så kunde Skanska Installation och Delta-gruppen båda driftsättas i 4PS Construct per 1 januari 2017. Driftsättningen skedde i nära samarbete mellan Orango och en av Assemblin utvald projektgrupp.

Lösningen innefattar också integrationer mot Symbrio för hantering av inköp och elektronisk fakturahantering (EFH) samt Handyman för den mobila hanteringen av tid och material för teknikerna. Dessutom är en integration mot lönesystemet Agda med i lösningen.

Branschlösningen 4PS Construct används nu dagligen av cirka 500 användare i Assemblin-koncernen.