Ändrade momsregler från 1 januari 2015 | Orango

Ändrade momsregler från 1 januari 2015

Vat

Från och med den 1 januari 2015 ska momsregistrerade företag som importerar varor redovisa och betala importmoms direkt till Skatteverket, istället för som idag till Tullverket.

Syftet med förändringen enligt Skatteverket, är att förenkla processen och att företagen skall slippa ligga ute med momspengarna.

Vi på Orango hjälper Er att förbereda inför de nya momsreglerna

Importerar ni varor från länder utanför EU berörs ni av förändringarna. Ni kommer inför januari 2015 att behöva göra justeringar i era momsinställningar och komplettera momsrapporten, för att uppfylla det nya regelverket.

Klicka på länken för mer information: https://www.skatteverket.se