Öka takten med
rätt PRMS-lösning

Orango är nordiska mästare på IBMs beprövade affärssystem för orderstyrd tillverkning och lagerorderproduktion. Med mer än tjugofem års erfarenhet av verksamhetsanpassade PRMS-system kan vi skräddarsy lösningen efter era behov, med full koll på de viktigaste bitarna: 

  • Multi-företag, multi-enhet och multi-lagersupport
  • Stöd för diskret tillverkning
  • Orderlös produktion
  • Kvalitetskontroll
  • Elektroniska signaturer
  • Fullständig order- och försäljningshantering
  • Inköp
  • Ekonomi

Nyfiken på PRMS? Prata med mig.

Johan Norell
Johan Norell
Telefonnummer: 0737-71 07 58

Hej, jag vill att ni kontaktar mig