Smart och transparent affärssystem för säkerhets- och bevakningsföretag

Från rapport till faktura på 30 sekunder

Orangos systemlösning för säkerhets- och bevakningsbranschen är en fullständig IT-lösning anpassad för branschens specifika behov. Lösningen bygger på Microsofts affärssystem Dynamics NAV och är utformat för att förenkla arbetet med att skapa fakturor direkt utifrån väktarna rapporter, vilket både underlättar och sparar tid för administrationen.

Alla rapporter körs genom vår avtalsmodul och genererar faktureringsunderlag baserat på varje unik kunds avtal. Oavsett hur många unika kunder och avtal ett bevakningsföretag har, tar avtalshanteringen hänsyn till alla tänkbara varianter. Processen tar endast några sekunder, något som generellt sett kunnat ta flera dagar per månad att administrera.

Produktionsledaren ges även möjlighet att granska fakturor, exempelvis vid kontroll av pris för material. När fakturaunderlaget är granskat och godkänt skickas de ut i pdf-format vi mail. En åtgärd som är både tidsbesparande och miljövänlig.

Bättre kontroll med transparenta rapporter

Kopplingen mellan väktarnas rapporter och systemet för att alla information gällande larm, utryckningar, tider, rapporter och kunder lagras på ett och samma ställe. Utifrån det underlaget kan du sedan generera rapporter med möjlighet att analysera ned på olika dimensioner såsom tjänsteområden, kundsegment eller geografisk spridning.

Med ett transparent affärssystem och all information på ett ställe får du full kontroll över din verksamhet. Du kan utforska varje dimension ända ned till en specifik rapport eller ett enskilt faktureringstillfälle. På så vis kan du börja arbeta mer förebyggande och proaktivt.

Färdig koppling mot Guard Tools

Orangos tilläggslösning för säkerhets- och bevakningsbranschen levereras givetvis med en färdig koppling till Guard Tools, vilken automatiserar hela flödet från väktare till fakturering.

  • Väktaren rapporterar via Guard Tools
  • Rapporten matchas mot aktuellt kundavtal
  • Faktura skapas automatiskt
  • Produktionsledaren kontrollerar fakturan elektroniskt
  • Fakturan skickas med e-faktura direkt till kunden

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att effektivisera din verksamhet? Kontakta mig!

Kontaktperson

Per Jorlind
Per Jorlind
Telefonnummer: 0708-76 90 12
E-postadress: per.jorlind@orango.se

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår Privacy Policy.